Strängnäs kommun och Solör Bioenergy Group har ingått ett avtal om en potentiell försäljning av 80% av aktierna i den kommunala fjärrvärmeverksamheten - Solör Bioenergi

Strängnäs kommun och Solör Bioenergy Group har ingått ett avtal om en potentiell försäljning av 80% av aktierna i den kommunala fjärrvärmeverksamheten

Solör Bioenergy Group meddelade idag att de har valts ut som föreslagen köpare av 80% av aktierna i Strängnäs fjärrvärmeverksamhet, med avsikt att utnämna det nya bolaget Solör Bioenergi Strängnäs AB. Affären är föremål för godkännande av Strängnäs kommunfullmäktige.

– Strängnäs fjärrvärme kommer att vara en central del i Solör Groups utveckling i regionen. Vi är mycket engagerade i att stödja Strängnäs tillväxtambitioner och målet att bli ännu mer hållbar och förnybar. En vision som passar perfekt med Solör Bioenergy Groups strategi, säger Martinus Brandal, styrelseordförande och VD för Solör Bioenergy Group.

Produktionen av fjärrvärme i Strängnäs uppgår årligen till cirka 200 GWh energi, vilket inkluderar fjärrvärme, ånga och el.

För  mer information, kontakta:
Martinus Brandal, styrelseordförande och koncernchef för Solör Bioenergy Group, +47 916 30 060
Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844
Anders Pettersson, VD & COO Solör Bioenergy Group, +46 70 491 5595

Solör Bioenergy Group
Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.