Sävstaholm gård i Vingåker återuppbygger med klimatvänlig fjärrvärme från Solör Bioenergi - Solör Bioenergi
fjärrvärme på vingård

Sävstaholm gård i Vingåker återuppbygger med klimatvänlig fjärrvärme från Solör Bioenergi

Efter en brand som förstörde den tidigare spannmålstorken och flera närliggande byggnader på Sävstaholm gård i Vingåker, har ägarna inlett en omfattande återuppbyggnad. De har också tagit kontakt med Solör Bioenergi i ett tidigt skede för att säkra en miljövänlig och pålitlig energileverans genom fjärrvärme.

Solör Bioenergy Group är en framstående aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen och betjänar dagligen 600 000 användare. Företaget har verksamhet på 300 platser främst i Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga institutioner och industrier. De arbetar även med energiåtervinning av impregnerat trä, biobränsleproduktion samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att utnyttja skogens resurser strävar Solör efter att bidra till ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Gård driven av ren fjärrvärme

I utkanten av Vingåker har Solör en anläggning som producerar fjärrvärme, särskilt avsedd för villor, flerfamiljshus och industrier. Denna värme genereras från överskottsmaterial inom skogsindustrin i närområdet, som till exempel sågspån, flis och bark, och uppgår till 24 000 MWh per år.

När ägarna till Sävstaholm gård tog kontakt med Cristoffer Larsson, affärsansvarig inom Solör Bioenergi öst, använde de tidigare flispannor för att värma upp gårdens byggnader. Det följdes av diskussioner där Solör föreslog att alla byggnader på gården skulle värmas upp med fjärrvärme.

För en månad sedan kopplades fjärrvärmen på till den nybyggda spannmålstorken. Fler byggnader, inklusive bostadshus, maskinhall och verkstad, kommer att anslutas till fjärrvärmen under hösten.

Cristoffer Larsson, affärsansvarig Region Öst på Solör Bioenergi, uttryckte sin glädje över samarbetet.

– Vi är förstås väldigt glada över att få förfrågan om förnybar fjärrvärme till gården, och efter ett intensivt arbete under våren och sommaren kan vi nu leverera fjärrvärme till gårdens spannmålstork. Detta är den individuellt största anläggningen för Solör i Vingåker.

Utökad anslutning av byggnader

En del av projektet innebar att dra fram 900 meter ny ledning till gården för att möjliggöra anslutningen. Den nya ledningen förser nu spannmålstorken och maskinhallen med fjärrvärme, och andra byggnader på gården kommer att anslutas allt eftersom under hösten.

För att torka säden blåses varm luft in i torken, och denna luft värms upp av det varma vattnet från fjärrvärmen. Det krävs mycket energi för att torka säden, och gården torkar årligen cirka 6 000 ton sädesprodukter.

Magnus Carlsson, ägare till Sävstaholm Gård, uttryckte sin tacksamhet för samarbetet med Solör.

– Vi har haft en bra och personlig kontakt med Solör under arbetets gång, och de har varit lyhörda för våra behov. Det är många faktorer som måste samverka i ett projekt som detta, och vi är glada över att tidplanen höll och att fjärrvärmen nu är igång.

För mer information kontakta:

Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72