Fjärrvärme i Vretstorp

I Vretstorp driver Solör Bioenergi Vretstorp AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten. Fjärrvärmen byggdes 2000 av Vretstorps Bioenergi AB och ledningsnätet har därefter succesivt byggts ut.

Kunder
Från anläggningen levereras värme till både kommunala och privata fastigheter.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av en fastbränslepanna på totalt 1 MW och en oljepanna på 1 MW som används som reserv och vid tillfälliga toppar. Totalt levererar vi ca 5 GWh årligen.

Miljö
Den satsning som gjorts på en bra biobränsleanläggning har lett till att värmeproduktionen baseras på 99,3% träflis.

Rökgaserna renas med ett multicyklonfilter och dessutom ett elektrofilter. Dessutom återförs askan till naturen vilket fulländar ett naturligt kretslopp

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Vretstorp finns. Vid intresse kontakta kundansvarig för individuell offert.

Priser

Kontakt

Adress: Sågbacken, 694 50 Vretstorp

Telefon:
023- 10313

E-post:
vast@solorbioenergi.com

VD
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
nicklas.eld@solorbioenergi.com

Annläggningsansvarig
Mattias Göransson, tel: 070-396 66 02
mattias.goransson@solorbioenergi.com

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 023 – 103 13
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com