Fjärrvärme i Vinslöv

Värmeverket ligger på Dolinsvägen 8 i Vinslöv och ägs av Solör Bioenergi.

Fjärrvärmenätet har sedan successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna såsom kommunala byggnader med skolor, ålderdomshem, samt industrier, flerbostadshus och villor.

Värmen är 100%-biobränslebaserad och produceras av två flispannor. En oljapanna står stand-by som reserv. Intill värmeverket ligger Byatvätten, där du kan tvätta din bil med miljövänligt uppvärmt hetvatten.

Kapacitet för anslutning av nya kunder finns och för mer information är ni välkomna att kontakta oss.