Fjärrvärme i Vadstena

Fjärrvärmen startades i Vadstena i början på 2000-talet. Verksamheten i Vadstena ingår i Solör Bioenergi Öst AB som är ett helägt dotterbolag till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Miljö
Preliminära värden visar att den fossilfria fjärrvärmen från Solör har en mycket låg påverkan på miljön i Vadstena. Förbränning och intransporter av biobränslen har under 2020 inneburit en CO2-påverkan på 12,24 g/kWh.

Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd som växer sig större, samt att askan som restprodukt hanteras och återförs till skogen. Fjärrvärmen i Vadstena har bidragit till en renare stadsmiljö.

Kunder
Kunderna i Vadstena består av villor, flerfamiljshus, industrier och övrig verksamhet. Fjärrvärme är en prisvärd och bekymmersfri uppvärmningsform med låga driftskostnader.

Produktion
Värmeleveransen sker från produktionsanläggningen vid Tegellöten utanför Vadstena. Anläggningen består av en biobränslepanna samt en oljepanna för reserv- och spetslast. biopannan är försedd med utrustning för rökgasrening, utsläppen från skorstenen mäts och kontrolleras kontinuerligt.
Biobränslet består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin såsom sågspån, flis och bark och kommer i huvudsak från närområdet.

Nya kunder
Vi ser gärna att fler ansluter sig till fjärrvärme. För att fastställa möjligheten att ansluta ditt hus och teckna avtal med Solör Bioenergi Öst AB är du välkommen att kontakta oss.

Priser

Kontakt

Kundservice och felanmälan
Tel: 023-103 13
E-post: ost@solorbioenergi.com

Adress: Tegellöten 101, 592 94 Vadstena

Postadress: Solör Bioenergi Öst AB
Jungfrustigen 3, 592 32 Vadstena

Anläggningsansvarig:
Anders Lorin
Tel: 070-4918990
E-post: anders.lorin@solorbioenergi.com

Regionchef:
Jan Lindkvist
Tel: 070-243 03 99
E-post: jan.lindkvist@solorbioenergi.com