Prislistor

Dokument

Kontakt

Regionkontor
Adress: Råby 2003, 242 92 Hörby
Telefon: 023-103 13
E-post: syd@solorbioenergi.com

Besöksadress
Herman Ehlesväg 9, 26831 Svalöv

Felanmälan
Helgfria vardagar 07.00-16.00.
Tel: 0418-104 21

Övrig tid, tel: 0417-788 00
(Lövestad Larmcentral)

Regionchef
Flemming Rasmussen, tel: 0415-156 69
flemming.rasmussen@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Ingemar Kristensson, tel: 0418-104 21
ingemar.kristensson@solorbioenergi.com

Offertförfrågan anslutning fjärrvärme
Kristoffer Persson 0415-100 49
kristoffer.persson@solorbioenergi.com

Fjärrvärme i Svalöv

I Svalöv äger och driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme. Fjärrvärmen startades på 1970-talet av Svalövs kommun och förvärvades 2007 av E.ON som samtidigt förvärvade produktionsanläggningen från SETAB. I juni 2014 förvärvade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB verksamheten i Svalöv från E.ON.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd som nu växer sig större. Aska som restprodukt hanteras och återförs till skogen.

Kunder
Kunderna i Svalöv består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls höga elförbrukning och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av två biobränslepannor med avgiven effekt av 5,0 MW respektive 1,0 MW samt en oljepanna som spets och reservkapacitet. Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av torra material som briketter och stamvedsflis.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Svalöv finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Energirådgivare
Behöver du tips och råd om din uppvärmning? I varje kommun finns Energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. Hitta din energi- och klimatrådgivare här »

Fakturor och statistik
Du kan se dina senaste fakturor och statistik under ”Mina sidor”.