Prislistor

Dokument

Kontakt

Adress: Mossvägen 2, 686 33 Sunne
Tel: 023-103 13
E-post: sunne@solorbioenergi.com

Felanmälan
Vardagar klockan 16.00-07.00 samt helger
Tel: 070 651 49 90

Fakturafrågor/ Ägarbyten
Marie Thörnros
Tel: 0143-154 71
E-post: marie.thornros@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Kent Syvertsson
Tel: 070-315 41 60
E-post: kent.syvertsson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Jan Sandsgård
Tel: 076-105 41 60
E-post: jan.sandsgard@solorbioenergi.com

Regionchef
Tommy Persson
Tel: 070-665 41 60
E-post: tommy.persson@solorbioenergi.com

Fjärrvärme i Sunne

I Sunne tätort levereras idag fjärrvärme till drygt 300 kunder. De anslutna fastigheter består av villor, flerbostadshus, hotell och industrier som alla är anslutna till ett ca.23 km långt kulvertnät som i sin tur är anslutet till värmeverket vid Brårudmossen där värmen produceras.

Miljövänlig värme
Att vara ansluten till fjärrvärmenätet och värma sin fastighet med fjärrvärme är det mest miljövänliga alternativet. Fjärrvärmekunderna i Sunne tätort hjälper till att reducera utsläpp av fossilt koldioxid med ca.8000 ton/år, vilket motsvarar utsläpp från förbränning av olja motsvarande 85 st. tankbilar med släp. Fjärrvärmen produceras av spån, bark och flis, även biogas från kommunens deponi och reningsverk tillvaratas för produktion av fjärrvärme, men till spetslast och reserv används fortfarande en mindre andel olja.

Grönfärgat vatten
Fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet värms genom att varmt vatten pumpas ut från värmeverket till varje fastighet. I varje fastighet finns en värmeväxlare som överför energin till fastighetens värmesystem, på samma sätt värms tappvarmvattnet. Vattnet i kulvertnätet kommer normalt inte i kontakt med tappvatten eller vatten till värmesystemet, men skulle eventuellt ett läckage uppstå så är vattnet i kulvertnätet grönfärgat med Pyranin för att lättare upptäcka eventuella läckage. Pyranin är ett ofarligt färgämne som även används för att färga diskmedel. Om du upptäcker att ditt tappvarmvatten är grönfärgat, kontakta omgående Solör Bioenergi Fjärrvärme AB eller din fastighetsägare.

Nyanslutning
Utbyggnad till nya fastigheter sker i första hand genom förtätning av de fastigheter som ligger längs med befintlig kulvert. Har du en fastighet som du vill ansluta, kontakta oss på info.sunne@solorbioenergi.com, eller på telefon 0565-14990.