Fjärrvärme i Strömsnäsbruk

Fjärrvärmen i Strömsnäsbruk levererar ca 10 GWh fjärrvärme årligen till kommunen, industrifastigheter, hyresbostäder och villor.

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB har bedrivit verksamheten i Strömsnäsbruk sedan år 2014.

I Strömsnäsbruk finns en anläggning uppförd 2017 med en biobränslepanna dimensionerad för 5 MW tillförd effekt, motsvarande ca 4 MW avgiven effekt. Därutöver finns en oljeeldad reservpanna om 4,5 MW tillförd effekt.

Biobränslet utgörs av flis samt biprodukter från sågverk.

Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att vi här i Sverige lyckats minska våra totala koldioxidutsläpp med en femtedel de senaste tjugo åren.

Fjärrvärmen underlättar omställningen till ett energisystem baserat på 100% förnybara energikällor. Fjärrvärmen i våra nät närmar sig redan idag 100 % förnybar produktion och fjärrvärmen möjliggör en uppvärmning utan att påverka effektbalansen i elnätet.

Fjärrvärmen är en flexibel och framtidssäker lösning som kan utnyttja många olika värmekällor.

Driftsäkerheten och miljöprestanda i fjärrvärmesystemet är mycket hög vilket är möjligt tack vare att vi har en kontinuerlig systemövervakning och driftoptimering.

Detta innebär att du som användare inte behöver ägna särskilt mycket tid åt ditt uppvärmningssystem då det oftast sköter sig självt.

Fjärrvärmen är en flexibel och framtidssäker lösning som kan utnyttja många olika värmekällor.

Priser

Kontakt

Telefon: 0470-40500
Felanmälan: 023-10313

Regionchef
Nils Svensson
E-post: nils.svensson@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Mattias Karlsman
E-post: mattias.karlsman@solorbioenergi.com

Fakturafrågor/ägarbyte
Tel: 0470-40500
E-post: smaland@solorbioenergi.com