Prislistor

Dokument

Kontakt

Adress Skurup:
Skurup 4865, 274 92 Skurup

Adress Skivarp:
Torsviksvägen 2, 274 50 Skivarp

Adress Rydsgård:
Västergatan, 274 61 Rydsgård

Telefon:
0920-240 003

E-post:
agrovarme@solorbioenergi.com

Fjärrvärme i Skurup

Skurup, Skivarp, Rydsgård

Värmen produceras i ett fjärrvärmeverk som ligger en bit utanför tätorten. I Skurup utnyttjas i huvudsak flis som bränsle. Som spets används pellets eller annan förnybar produkt. Som extra reserv, för säkerhets skull, finns det dessutom oljepannor stand-by, så att kunden aldrig ska bli utan värme.

Genom att använda biobränsle, som är en både ekologiskt och ekonomiskt riktig lösning, ersätter vi fossilolja och minskar koldioxidutsläppen i Skurup, just nu, motsvarande utsläppen från 400 bilar!

Efterfrågan på fjärrvärme är stor och fjärrvärmenätet byggs ut kontinuerligt. Under 2017 har det byggts nya fjärrvärmenät i orterna Skivarp och Rydgård.

Från januari 2023 ingår orten i Solör Bioenergi Agrovärme AB.