Fjärrvärme i Ödeshög

Värmeverket som ligger på industriområdet ägs av Solör Bioenergi, drift och daglig tillsyn sköts av lokalt inhyrd personal. Fjärrvärmenätet har sedan starten 2001 successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna såsom kommunala byggnader med skolor, ålderdomshem samt industrier, flerbostadshus och villor.

Bränslet utgörs huvudsakligen av träflis från närområdet. Det tippas i en ficka som rymmer 350 kubikmeter men anläggningen är flexibel och kan enkelt konverteras till andra biobränslen beroende på tillgång och pris, exempelvis kan spannmålsavrens från det sädesrika Östergötland användas.
Till topp- och reservkraftspannor används bioolja som täcker upp vid stopp och köldtoppar. Värmeleveransen ut till våra kunder ligger på cirka 12 500 MWh per år.

Tillsammans så har vi i Ödeshög hjälpts åt att kraftigt minimera utsläppen av skadliga partiklar (PM10) samt minskat koldioxid utsläpp med 4150 ton/år vilket motsvarar utsläppen från 210 bilar (genomsnittsbilen som kör 1500 mil/år), detta genom att ta bort cirka 1 550 kubikmeter olja årligen.

Kapacitet för anslutning av nya kunder finns och för mer information är ni välkomna att kontakta oss.