Fjärrvärme i Odensbacken

I Odensbacken driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten.

Kunderna
Kunderna i Odensbacken består av villor, flerfamiljsfastigheter och verksamhetsfastigheter. Bland de största kunderna finns Örebrobostäder, Örebro Kommun och Svealandstrafiken AB.

Produktionen
Produktionen omfattar cirka 6 GWh per år och består främst av eldning av biobränsle i form av pellets, spån och flis. En del av produktionen kommer även från solenergi genom de solfångare som är installerade intill anläggningen.

Vårt miljöarbete
Numera är produktionen av fjärrvärme helt fossilfri i Odensbacken, tack vare att vi under 2019 har installerat ytterligare en pelletspanna. Vi har dessutom gått över till fossilfri olja vid effekttoppar.

I och med detta kommer den koldioxid som släpps ut inte ge extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jodens ändliga resurser.

Priser

Villkor

Kontakt

Industrivägen, Odensbacken

Telefon:
Helgfria vardagar kl 08.00-16.00,
tel: 031-361 93 44

Akuta ärenden övrig tid,
tel: 031-361 35 02

E-post:
vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070 – 999 30 62
nicklas.eld@solorbioenergi.com

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 031 – 361 93 44
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Mattias Göransson, tel: 070 – 396 66 02
mattias.goransson@solorbioenergi.com

Driftansvarig
Tomas Runnquist, tel 070 – 680 72 27
tomas.runnquist@solorbioenergi.com