Fjärrvärme i Odensbacken

I Odensbacken driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten.

Kunderna
Kunderna i Odensbacken består av villor, flerfamiljsfastigheter och verksamhetsfastigheter. Bland de största kunderna finns Örebrobostäder, Örebro Kommun och Svealandstrafiken AB.

Produktionen
Produktionen omfattar cirka 6 GWh per år och består främst av eldning av biobränsle i form av pellets, spån och flis. En del av produktionen kommer även från solenergi genom de solfångare som är installerade intill anläggningen.

Vårt miljöarbete
Numera är produktionen av fjärrvärme helt fossilfri i Odensbacken, tack vare att vi under 2019 har installerat ytterligare en pelletspanna. Vi har dessutom gått över till fossilfri olja vid effekttoppar.

I och med detta kommer den koldioxid som släpps ut inte ge extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jodens ändliga resurser.

Du äger din värmeväxlare
Om det uppstår ett fel i din värmeväxlare är du välkommen att höra av dig till oss, prislistan för jourbesök hittar du under priser på denna sida.
Vill du som privatperson ha en service av din värmeväxlare hjälper vi dig gärna. Ett servicebesök kostar 1 200 kr och faktureras via din faktura. Hör av dig till oss för att boka en tid.

Fakturor och statistik
Du hittar alltid dina fakturor och statistik på vår hemsida, klicka in på ”mina sidor” och skriv in användarnamnet: fvkund@solorbioenergi lösenord: Solorbioenergi_2016, därefter väljer du ort och skriver in ditt kundnummer och personnummer/organisationsnummer.

Priser

Villkor

Kontakt

Industrivägen, Odensbacken

Telefon:
023-103 13

E-post:
vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
nicklas.eld@solorbioenergi.com

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 023-103 13
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Mattias Göransson, tel: 070-396 66 02
mattias.goransson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Tomas Runnquist, tel 070-680 72 24
tomas.runnquist@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Per Ahl, tel 070-380 47 77
per.ahl@solorbioenergi.com