Fjärrvärme i Lidhult

Fjärrvärmen i Lidhult byggdes 2007 och levererar fjärrvärme ca 8 GWh årligen till kommunen, industri, hyresbostäder och villor. Solör Bioenergi Fjärrvärme AB övertog verksamheten från E.ON under 2014.

Anläggningen producerar värme som distribueras via ett fjärrvärmenät till industri , kommunala bostäder samt ett antal privata bostäder. Anläggningen består av en 3,3 MW (tillförd effekt) fastbränslepanna och en 4,2 MW (tillförd effekt) oljepanna för spetslast och reserv.

Bränslet utgörs av i huvudsak briketter/flis som levereras till en tippficka i byggnaden och därefter transporteras i ett slutet system till pannan. Rökgaserna från fastbränslepannan renas med multicyklon. Askutmatningen är automatisk via askskruvar till sluten asksilo. Fastbränslepannan och oljepannan har varsitt rökrör i en gemensam skorsten vars höjd är 26,5 m.

Priser

Kontakt

Telefon: 0470-40500
Felanmälan: 023-10313

Regionchef
Nils Svensson
E-post: nils.svensson@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Mattias Karlsman
E-post: mattias.karlsman@solorbioenergi.com

Fakturafrågor/ägarbyte
Tel: 0470-40500
E-post: smaland@solorbioenergi.com