Fjärrvärme i Landvetter

I Landvetter driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme. Fjärrvärmen började byggas 2003 av E.ON och ledningsnätet har därefter succesivt byggts ut. I juni 2014 förvärvade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB verksamheten i Landvetter från E.ON.

Kunderna
Kunderna i Landvetter består av villor, flerfamiljsfastigheter, bostadsrättsföreningar och verksamhetsfastigheter. Några stora kunder är Stommens Samfällighetsförening och Förbo AB.

Produktionen
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning. Produktionen omfattar cirka 20 GWh per år och består främst av eldning av biobränslen från lokala aktörer i form av briketter.

Vårt miljöarbete
Vårt miljöarbete pågår hela tiden och i Landvetter är fjärrvärmen numera märkt med naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det leder till ett fortsatt miljöarbete för oss, där samverkan mellan oss och kunden är viktig för att fler vill ha sin fjärrvärmeleverans miljömärkt.

Du äger din värmeväxlare
Om det uppstår ett fel i din värmeväxlare är du välkommen att höra av dig till oss, prislistan för jourbesök hittar du under priser på denna sida.
Vill du som privatperson ha en service av din värmeväxlare hjälper vi dig gärna. Ett servicebesök kostar 1 200 kr och faktureras via din faktura. Hör av dig till oss för att boka en tid.

Fakturor och statistik
Du hittar alltid dina fakturor och statistik på vår hemsida, klicka in på ”mina sidor” och skriv in användarnamnet: fvkund@solorbioenergi lösenord: Solorbioenergi_2016, därefter väljer du ort och skriver in ditt kundnummer och personnummer/organisationsnummer.

Priser

Villkor

Kontakt

Adress:
Härkeshultsvägen 6, 438 35 Landvetter

Telefon:
023-103 13

E-post:
vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
E-post: nicklas.eld@solorbioenergi.com 

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 023-103 13
E-post: ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Conny Eriksson, tel: 031-88 79 52
E-post: conny.eriksson@solorbioenergi.com 

Nätansvarig
Leif Johansson, tel: 031-88 79 53
E-post: leif.johansson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Claes Bohlin, tel: 031-88 79 54
E-post: claes.bohlin@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Marcus Sternlert, tel: 031-88 79 55
marcus.sternlert@solorbioenergi.com