Fjärrvärme i Landvetter

I Landvetter driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten. Fjärrvärmen började byggas 2002 av E.ON och ledningsnätet har därefter succesivt byggts ut. I juni 2014 förvärvade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB verksamheten i Mölnlycke från E.ON.

Kretslopp
Att förbränningen sker till stor del med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser. Aska som restprodukt hanteras och återförs till skogen.

Kunder
Kunderna i Landvetter består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Några stora kunder är Stommens Samfällighetsförening och Förbo AB. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls förbrukning av fossil energi och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av en biobränslepanna med en avgiven effekt av ca 5 MW samt en oljepanna som spets och reservkapacitet. Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av stamvedsflis och briketter. Vi levererar ca 20 GWh fjärrvärme per år.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Landvetter finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter och lokaler. Vid intresse, kontakta kundansvarig för individuell offert.

Priser

Villkor

Kontakt

Adress:
Fibervägen 10, 435 33 Mölnlycke

Telefon:
Helgfria vardagar kl 08.00-16.00,
tel: 031-361 93 44

Akuta ärenden övrig tid,
tel: 023-103 13

E-post:
vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
E-post: nicklas.eld@solorbioenergi.com 

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 031-361 93 44
E-post: ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Conny Eriksson, tel: 031-88 79 52
E-post: conny.eriksson@solorbioenergi.com 

Nätansvarig
Leif Johansson, tel: 031-88 79 53
E-post: leif.johansson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Claes Bohlin, tel: 031-88 79 54
E-post: claes.bohlin@solorbioenergi.com