Fjärrvärme i Lagan

Fjärrvärmen i Lagan byggdes 2000 och levererar fjärrvärme ca 10 GWh årligen till kommunen, hyresbostäder och villor.

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB övertog verksamheten från E.ON under 2014.
Lagan fjärrvärmeverk är en värmecentral för produktion av värme som distribueras via ett fjärrvärmekulvertnät till cirka två hundra företag och hushåll i Lagan.

Anläggningen består av två fastbränslepannor med 2,2 resp. 0,55 MW (tillförd effekt) och en oljepanna med 4 MW (tillförd effekt) för spetslast och reserv. Bränslet utgörs i huvudsak av briketter och torrflis som dels levereras med växelflak och dels till en tippficka i byggnaden. Därefter transporteras bränslet i slutet system till pannan. Rökgaserna från fastbränslepannorna renas med multicyklon.

Askutmatningen är automatisk via askskruvar till sluten asksilo. Fastbränslepannorna är anslutna till var sitt rökrör i en gemensam skosten med höjden 20 m.
Oljepannan har en separat skorsten som är 9 meter hög.

Priser

Kontakt

Telefon: 0470-40500
Felanmälan: 023-10313

Regionchef
Nils Svensson
E-post: nils.svensson@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Mattias Karlsman
E-post: mattias.karlsman@solorbioenergi.com

Fakturafrågor/ägarbyte
Tel: 0470-40500
E-post: smaland@solorbioenergi.com