Prislistor

Dokument

Kontakt

Adress: Råby 2003, 242 92 Hörby
Telefon: 023-103 13
E-post: syd@solorbioenergi.com

Regionchef
Flemming Rasmussen, tel: 0415- 156 69
flemming.rasmussen@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Tommy Thoresson, tel: 070-624 72 03
tommy.thoresson@solorbioenergi.com

Offertförfrågan anslutning fjärrvärme
joakim.haglund@solorbioenergi.com

Fjärrvärme i Knislinge

I Knislinge äger och driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmenät med värme. Östra Göinge kommun äger och driver fjärrvärmenätet som förser kunderna med värme. I 2007 skrev E.ON avtal med Östra Göinge kommun om fjärrvärmeleveranser, med en beräknad volym om 6-8 MWh, till det kommunala fjärrvärmenätet. I juni 2014 förvärvade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen i Knislinge från E.ON.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd som nu växer sig större. Aska som restprodukt hanteras och återförs till skogen.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av en biobränslepanna med avgiven effekt av 2,0 MW och en oljepanna som spets och reservkapacitet. Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av torra material som briketter och stamvedsflis.