Fjärrvärme i Kalix

Kalix kommun har drygt 16 000 invånare. Här får du kraft av storslagen natur och en unik närhet till skärgård och älv. Kalixälven, som är en av Sveriges fyra skyddade nationalälvar rinner fri, kraftfull och vild ner till mötet med Bottenvikens bräckta havsvatten.

Kalix är känt världen över för sin exklusiva löjrom som utvinns ur siklöjan som fiskas i fjärdarna runt Kalix varje år.

Näringslivet i Kalix är brett och präglas av uthållig tillväxt där företag i både tillverkande industri och tjänstesektor expanderar. Industrins tillväxt sker främst inom verkstadsindustri och elektronikindustri.

Här förser Solör Bioenergi Fjärrvärme AB cirka 550 fastigheter i Kalix med fjärrvärme, varav 360 är villor. Därmed täcker vi 80 procent av Kalix tätorts värmebehov. Nya kunder ansluter sig årligen till vårt nät som är under ständig utbyggnad.

VÅRT VÄRMEVERK
I värmeverket producerar vi fjärrvärme med biobränsle som i huvudsak är lokalt. Vid anläggningen finns också en ackumulatortank som används för att korttidslagra producerad värme. Därmed kan produktionen optimeras till hög kostnadseffektivitet och lägre miljöpåverkan.

I två rökgaskondensorer tillvaratas den sista energin ur rökgaserna. På så sätt utnyttjas biobränslets energiinnehåll optimalt.

2014 investerade vi i en ny biobränsleeldad panna vilket ledde till en minskad oljeförbrukning med cirka 500 m3 olja per år. Biobränsleaskan från förbränningen används att täcka gamla deponier.

Verksamheten i Kalix startade på tidigt 1980-tal. De ursprungliga oljeeldade pannorna används idag endast som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Kalix finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Priser

Kontakt

Kundservice och felanmälan
Tel: 020-802 800
kalix@solorbioenergi.com

Adress: Myrskatavägen 1, 952 31 Kalix
Postadress: Solör Fjärrvärme AB
Jungfrustigen 3, 592 32 Vadstena

Platschef:
Johnny Åhl
Tel:076-7878312
johnny.ahl@solorbioenergi.com

Regionchef:
Johan Nåbo-Tunströmer
Tel: 072-2418856
johan.nt@solorbioenergi.com