Fjärrvärme i Flen

Fjärrvärmen startades i Flen i början på 2000-talet. Verksamheten i Flen ingår i Solör Bioenergi Öst AB som är ett helägt dotterbolag till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Miljö
Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd som växer sig större, samt att askan som restprodukt hanteras och återförs till skogen. Fjärrvärmen i Flen har bidragit till en renare stadsmiljö.

Kunder
Kunderna i Flen består av villor, flerfamiljshus, industrier och övrig verksamhet. Fjärrvärme är en prisvärd och bekymmersfri uppvärmningsform med låga driftskostnader.

Produktion
Värmeleveransen sker från produktionsanläggningen vid Talja i Flen. Anläggningen består av två biobränslepannor samt en oljepanna för reserv- och spetslast. Pannorna är försedda med utrustning för rökgasrening, utsläppen från skorstenen mäts och kontrolleras kontinuerligt.
Biobränslet består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin såsom sågspån, skogsflis och bark och kommer i huvudsak från närområdet.

Nya kunder
Vi ser gärna att fler ansluter sig till fjärrvärmen i Flen. För att fastställa möjligheten att ansluta ditt hus och teckna avtal med Solör Bioenergi Öst AB är du välkommen att kontakta oss.

Priser

Kontakt

Kundservice och felanmälan
Tel: 023-103 13
E-post: ost@solorbioenergi.com

Adress: Blockvägen 10, 642 91 Flen

Postadress: Solör Bioenergi Öst AB
Jungfrustigen 3, 592 32 Vadstena

Anläggningsansvarig:
Per Lindström
Tel: 076-109 51 11
E-post: per.lindstrom@solorbioenergi.com

Regionchef:
Jan Lindkvist
Tel: 070-243 03 99
E-post: jan.lindkvist@solorbioenergi.com