Prislistor

Dokument

Kontakt

Tel: 023-103 13
E-post: filipstad@solorbioenergi.com

Adress Filipstad:
Jonstorpsvägen 17, 682 32 Filipstad

Adress Storfors:
Södra Industriområdet 7, 688 31 Storfors

Felanmälan
Vardagar klockan 16.00-07.00 samt helger
Tel: 070-209 32 01

Fakturafrågor/ Ägarbyten
Marie Thörnros
Tel: 0143-154 71
E-post: marie.thornros@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Roland Gustavsson
Tel: 070-322 62 54
E-post: roland.gustavsson@filipstadsvarme.se

Drifttekniker
Börje Finne
Tel: 070-235 12 58
E-post: borje.finne@filipstadsvarme.se

Drifttekniker
Patrik Wikström
Tel: 070-693 69 37
E-post: patrik.wikstrom@filipstadsvarme.se

VD
Tommy Persson
Tel: 070-665 41 60
E-post: tommy.persson@solorbioenergi.com

Fjärrvärme i Filipstad och Storfors

Filipstads värme AB är ett intressebolag till Solör Bioenergi och ägs till 50 % av Solör Bioenergi och 50 % av Filipstads kommun. Vi bedriver produktion och leverans av fjärrvärme i Filipstad och Storfors. De anslutna fastigheterna består av villor, flerbostadshus, hotell och industri.

Miljövänlig Värme
Att vara ansluten till fjärrvärmenätet och värma sin fastighet med fjärrvärme är det mest miljövänliga alternativet. Fjärrvärmekunderna anslutna till Filipstads Värme AB hjälper till att reducera koldioxid utsläppen med ca. 15 000 ton/år.

Grönfärgat Vatten
Fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet värms genom att varmt vatten pumpas ut från värmeverket till varje fastighet. I varje fastighet finns en värmeväxlare som överför energin till fastighetens värme system, på samma sätt värms tappvarmvattnet. Vattnet i fjärrvärmenätet kommer normalt inte i kontakt med tappvarmvatten eller vatten till värmesystemet, men skulle eventuellt läckage uppstå så är vattnet i kulvertnätet grönfärgat med Pyranin för att lättare upptäcka eventuellt läckage. Pyranin är ett ofarligt färgämne som även används för att färga diskmedel. Om du upptäcker att ditt tappvarmvatten är grönfärgat kontakta omgående Filipstad Värme AB eller din fastighetsägare.

Nyanslutning
Utbyggnad till nya fastigheter sker i första hand genom förtätning av de fastigheter som ligger längs med befintlig kulvert. Har du en fastighet som du vill ansluta kontakta oss på filipstad@solorbioenergi.com eller telefon 0590-102 40.