Om Solör Bioenergy Group

Solör Bioenergy Group är en ledande leverantör av förnybar energi till bostäder, företag och industrier. Vår kärnverksamhet är produktion och distribution av fjärrvärme, ånga och el, energiåtervinning av impregnerat trä – och produktion av biobränslen i form av pellets, briketter och flis. Med samma tekniska kunskap tar vi fram hållbara lösningar för vattensystem.

Affärsområden

Support