Fjärrvärme i Ekerö

Ekerö Solör Bioenergi AB ägs till 65 procent av Solör Bioenergi och till 35 procent av Ekerö kommun. Fjärrvärmen är 100% fossilfri, anläggningen vid Fladenvägen kan producera upp till 30 GWh värme och varmvatten till de centrala delarna av Ekerö.

Miljö
Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser. För att undvika långa transporter hämtas biobränslet lokalt. Fjärrvärmen i Ekerö är helt fossilfri och bidrar till en renare stadsmiljö.

Kunder
Fjärrvärmenätet i Ekerö växer hela tiden. Just nu pågår arbeten med att dra fram fjärrvärme till Närlundaskolan och Ekgårdens äldreboende. Nästa etapper är till det nya badhuset och vidare till Träkvista torg. Kunderna i Ekerö består av kommunala fastigheter, bostadsrättsföreningar och villor. Fjärrvärme är en prisvärd och bekymmersfri uppvärmningsform med låga driftskostnader.

Produktion
Värmeleveransen sker från produktionsanläggningen vid Fladenvägen. Anläggningen består av två biobränslepannor samt en biooljepanna för reserv- och spetslast. biopannorna är försedda med utrustning för rökgasrening, utsläppen från skorstenen mäts och kontrolleras kontinuerligt.
Biobränslet består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin såsom sågspån, flis och bark och kommer i huvudsak från närområdet.

Nya kunder
Vi ser gärna att fler ansluter sig till fjärrvärmen I Ekerö. För att fastställa möjligheten att ansluta ditt hus och teckna avtal med Ekerö Solör Bioenergi är du välkommen att kontakta oss.

Priser

Kontakt

Kundservice och felanmälan
Tel: 020-802 800
E-post: ost@solorbioenergi.com

Postadress:
Ekerö Solör Bioenergi AB
Jungfrustigen 3, 592 32 Vadstena

VD:
Jan Lindkvist
Tel: 070-243 03 99
E-post: jan.lindkvist@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig:
Ulf Smitt
Tel: 072-523 23 01
E-post: ulf.smitt@solorbioenergi.com