Fjärrvärme i Edsbyn

Edsbyn med sina drygt 4 200 invånare är präglat av närheten till skogen och älven Voxnan som rinner genom tätorten. I Edsbyn med omnejd finns flera företag med koppling till skogen och träförädling samt även mekanisk industri.

Längs älven finns 10 mil naturskyddad outbyggd älvsträcka uppströms Edsbyn och inte långt härifrån ligger naturreservatet Hylströmmen som är södra Norrlands största obundna fors med 23 m fallhöjd på cirka 300 m längd. Norr om Edsbyn finner du Ekopark Grytaberg som 2008 fick status som kulturreservat.

Vårt fjärrvärmenät i Edsbyn förser cirka 310 fastigheter med fjärrvärme. Bland kunderna finns större industrier, en industripark, kontor, badhus, flerfamiljshus och villor. En betydande del av tätortens cirka 4 200 invånare får sin värme från Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Vid ett värmeverk finns en panna för biobränsleeldning. Vid detta värmeverk finns även två äldre pannor som drivs med olja. Dessa pannor används endast som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

I ett andra värmeverk finns en biobränsleeldad panna som också levererar värme till fjärrvärmenätet i Edsbyn.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Edsbyn finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Priser

Kontakt

Kundservice och felanmälan
Tel: 020-802 800
voxnadalen@solorbioenergi.com

Adress: Karlsvägen 10, 828 32 Edsbyn
Postadress: Solör Fjärrvärme AB
Jungfrustigen 3, 592 32 Vadstena

tf Platschef:
Klas Leandersson
Tel: 070-205 46 63
klas.leandersson@solorbioenergi.com

Regionchef:
Johan Nåbo-Tunströmer
Tel: 072-2418856
johan.nt@solorbioenergi.com