Fjärrvärme i Bångbro

Fjärrvärmen startades i Bångbro för över 20 år sedan. Verksamheten i Bångbro ingår i Solör Bioenergi som producerar fjärrvärme med biobränslen på drygt 50 orter i Sverige.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

Kunder
Kunderna i Bångbro består till största del av industrier i intilliggande industriområde men även hyreshus och ett antal småhus. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls elförbrukning och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning i Bångbro. Anläggningen består av en pelletspanna samt en oljepanna för reserv- och spetslast.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Bångbro finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan det finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.