Prislistor

Dokument

Kontakt

Tel: 023-103 13
E-post: alvdalen@solorbioenergi.com

Felanmälan
Tel: 023-103 13

Fakturafrågor/ Ägarbyten
Marie Thörnros
Tel: 0143-154 71
E-post: marie.thornros@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Karl-Göran Jonsson
Tel: 070-363 91 31
E-post: karl-goran.jonsson@solorbioenergi.com

Regionchef
Tommy Persson
Tel: 070-665 41 60
E-post: tommy.persson@solorbioenergi.com

Fjärrvärme i Älvdalen

I Älvdalens tätort levereras värme till ca. 40 fastigheter. De anslutna fastigheterna består av villor, flerbostadshus, skolor och simhall m.m. Fjärvärmenätet är ansluten till Biopannan som är placerad vid Hagalundsvägen. Pannan eldas med biobränsle i form av fuktig flis samt pellets som producerats av sågspån från närliggande sågverk. Som spetslast och reserv används en mindre andel olja.

Miljö

Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende miljö och kretsloppstänkande. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter.