Fjärrvärme i Alsike

Fjärrvärmen startades i Alsike på 1990-talet. Verksamheten i Alsike ingår i Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

Kunder
Kunderna i Alsike består av villor, flerfamiljsfastigheter och verksamhetsfastigheter. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls elförbrukning och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår fjärrvärmestation i Alsike. Fjärrvärmen produceras vid produktionsanläggningen i Knivsta och distribueras via en ledning till Alsike.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Alsike finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Priser

Kontakt

Kundservice och felanmälan
Tel: 023-103 13
E-post: ost@solorbioenergi.com

Postadress: Solör Bioenergi Öst AB
Jungfrustigen 3, 592 32 Vadstena

Anläggningsansvarig:
Ulf Smitt
Tel: 072-523 23 01
E-post: ulf.smitt@solorbioenergi.com

Regionchef:
Jan Lindkvist
Tel: 070-243 03 99
E-post: jan.lindkvist@solorbioenergi.com