Fjärrvärmeleveransen tryggas av nytt brikettlager i Floby - Solör Bioenergi
Briketter till fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmeleveransen tryggas av nytt brikettlager i Floby

Det nyligen färdigställda brikettlagret i Floby, som är nära kopplat till vår fjärrvärmeanläggning, markerar en betydande framsteg. Med sin imponerande kapacitet på 1 600 ton spelar lagret en central roll i att säkerställa tillgången på biobränsle och därmed garantera en pålitlig leverans av fjärrvärme till våra kunder.

På Flobys fjärrvärmeanläggning produceras årligen omkring 11 000 megawattimmar fjärrvärme till hushåll, flerfamiljshus och industrier i området. Anläggningen använder huvudsakligen briketter som bränsle, och askan återförs till skogen. Bränslet hämtas från närliggande träindustrier, och fjärrvärmen bär stolt märkningen ”Bra Miljöval.”

Det imponerande brikettlagret, med sina 1 000 kvadratmeter, är konstruerat med betongblock i tre skikt, krönt av en tältbyggnad. Lagret har kapacitet att hantera 1 600 ton briketter och möjliggör lagring under större delen av året. Denna strategiska lagring säkrar leveransen till kunder även vid eventuella transportproblem eller andra oförutsedda händelser.

Nicklas Eld, regionchef för Solör Bioenergi Väst, understryker vikten av den strategiska satsningen på ett brikettförråd. Han framhåller att det är av högsta vikt för att garantera tillgången på bränsle året runt. Genom att lagra biobränsle skapas en robust trygghet som säkerställer att fjärrvärme kan levereras även under perioder då tillgången på bränsle är begränsad, särskilt under de kalla vintermånaderna.