Prislistor

Dokument

Kontakt

Felanmälan
Tel: 023-103 13

Kundservice/fakturafrågor
Tel: 0533-101 91
varme@solorbioenergi.com

Affärsansvarig/nyanslutningar
Johan Lagerqvist
Tel: 070-429 35 56
johan.lagerqvist@solorbioenergi.com

Fjärrvärme i Sysslebäck

Solör Bioenergi levererar sedan 2023 fjärrvärme i Sysslebäck, då verksamheten förvärvades av Torsby kommun. Solör vill på detta sätt fortsätta att verka i Sysslebäck, framförallt genom att fortsätta leverera driftsäker uppvärmning till orten men också genom att skapa sysselsättning genom köp av varor och tjänster lokalt.

Kunder
Från anläggningen levereras värme till närliggande kommunala fastigheter, större bostadshus och företag.

Värmeleverans
Värmeproduktion sker vid panncentralen belägen på Industrivägen, varifrån värmen sedan distribueras ut till respektive hus via fjärrvärmenätet. Produktionsenheter är en fastbränslepanna 1 MW, samt en oljepanna som enbart används som reserv och vid tillfälliga effekttoppar.
Totalt levererar vi ca 2 GWh årligen.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Sysslebäck finns. Vid intresse kontaktas affärsansvarig för individuell offert.