Fjärrvärme i Nora

I Nora driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten. Fjärrvärmen började byggas 1962 i Nora och 1975 togs nuvarande värmeverket på Kvarnbacken i drift.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

Kunder
Kunderna i Nora består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Dom största kunder är Nora Bostäder, Melins Fastighetsförvaltning och Rutstaden AB. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls förbrukning av fossil energi och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av en biobränslepanna med kondensor. 2013 kompletterades anläggningen med en pelletspanna som medför att hela 99% av produktionen producerads med biobränsle. Vi levererar ca 30 GWh fjärrvärme per år.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Nora finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter och lokaler. Vid intresse, kontakta kundansvarig för individuell offert.

Du äger din värmeväxlare
Om det uppstår ett fel i din värmeväxlare är du välkommen att höra av dig till oss, prislistan för jourbesök hittar du under priser på denna sida.
Vill du som privatperson ha en service av din värmeväxlare hjälper vi dig gärna. Ett servicebesök kostar 1 200 kr och faktureras via din faktura. Hör av dig till oss för att boka en tid.

Fakturor och statistik
Du hittar alltid dina fakturor och statistik på vår hemsida, klicka in på ”mina sidor” och skriv in användarnamnet: fvkund@solorbioenergi lösenord: Solorbioenergi_2016, därefter väljer du ort och skriver in ditt kundnummer och personnummer/organisationsnummer.

Priser

Villkor

Kontakt

Kvarnbacken 2, 713 30 Nora

Telefon:
023-103 13

E-post:
vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
nicklas.eld@solorbioenergi.com

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 023-103 13
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Mattias Göransson, tel: 070-396 66 02
mattias.goransson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Tomas Runnquist, tel: 070-680 72 24
tomas.runnquist@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Per Ahl, tel: 070-380 47 77
per.ahl@solorbioenergi.com