Fjärrvärme i Mönsterås och Blomstermåla

Vår fjärrvärme i Mönsterås och Blomstermåla är sammankopplade med varandra via en 8 km lång ledning. Fjärrvärmen är väl utbredd och ger värme och varmvatten i bostäder, skolor, kontor och industrilokaler m.m. Värmen produceras nästan uteslutande av Södra Cell, utanför Mönsterås, och är överskottsvärme från pappersmassaproduktionen där. Denna industrivärme, ca 60 GWh levereras till vår ackumulatortank i Torp, därifrån distribuerar vi ut den på fjärrvärmenätet och vidare till ca 1200 kunder.

I Mönsterås och Blomstermåla baseras fjärrvärmeproduktionen således på förnybara energikällor. Som kund bidrar du därmed till en hållbar utveckling, samtidigt som du får en trygg och enkel uppvärmning.

Den största skillnaden/fördelen med fjärrvärme, gentemot andra uppvärmningsformer, är att du som fastighetsägare får en färdig produkt (varmt vatten) levererad in i byggnaden. Detta gör att utrustningen i varje fastighet kan hållas enkel och relativt underhållsfri. Detta borgar i sin tur för en god och förutsägbar totalekonomi.

Kretslopp
Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter, samt att askan som restprodukt hanteras och återförs till skogen.
Genom att fastighetsägarna och industrier i Mönsterås och Blomstermåla väljer fjärrvärme minskar det fossila koldioxidutsläppen.

Kunder
Fastigheter som idag är anslutna till fjärrvärmesystemet i Mönsterås och Blomstermåla består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Genom att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi hjälper de till att nå både nationella och EU:s klimatmål

Värmeleverans
Värmeleveranserna kommer från Södra Cells massafabrik som är belägen en bit utanför Mönsterås tätort. Som reservkapacitet finns fyra oljepannor i Mönsterås och Blomstermåla.

Anslutning
Möjligheten för att ansluta fler fastigheter finns och då i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB bedriver fjärrvärmeverksamheten sedan 2014.

Priser

Kontakt

Tel: 0499-12008
Felanmälan: 023-10313

Regionchef
Nils Svensson
E-post: nils.svensson@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Magnus Kalen
E-post: magnus.kalen@solorbioenergi.com 

Administrationsansvarig
Mats Petersson
E-post: mats.petersson@solorbioenergi.com

Fakturafrågor/Ägarbyten
Kundtjänst 0499-12008

Utbyggnad
Roger Ljung
roger.ljung@solorbioenergi.com