Prislistor

Dokument

Kontakt

Felanmälan
Tel: 023-103 13

Kundservice/faktura/ägarbyte
Tel: 0533-101 91
varme@solorbioenergi.com

Affärsansvarig/nyanslutningar
Johan Lagerqvist
Tel: 070-429 35 56
johan.lagerqvist@solorbioenergi.com

Fjärrvärme i Kungsberget

I Kungsberget driver sedan 2023 Solör Bioenergi produktionsanläggningen som förser skidanläggningens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten

Kunder
Från anläggningen levereras värme till skidanläggningens olika fastigheter, så som stugor och kommersiella lokaler.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av två flispannor på totalt 1,75 MW, samt en olje- och elpanna som enbart används som reserv och vid tillfälliga toppar. Totalt levererar vi ca 5 GWh årligen.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Kungsberget finns. Vid intresse kontaktas affärsansvarig för individuell offert.