Fjärrvärme i Fliseryd

Fjärrvärme i Fliseryd
Vår fjärrvärme ger värme och varmvatten i bostäder, skolor, äldreboende och kyrkan i Fliseryd. Värmen kommer uteslutande från biobränsle (briketter) som vi eldar i panncentralen på Sportvägen. Därifrån distribuerar vi ut ca 2 GWh/år till 16 kunder.

I Fliseryd baseras fjärrvärmeproduktionen alltså på förnybara energikällor och som kund bidrar du därmed till en hållbar utveckling, samtidigt som du får en trygg och enkel uppvärmning.
Den största skillnaden/fördelen med fjärrvärme, gentemot andra uppvärmningsformer, är att du som fastighetsägare får en färdig produkt (varmt vatten) levererad in i byggnaden. Detta gör att utrustningen i varje fastighet kan hållas enkel och relativt underhållsfri. Detta borgar i sin tur för en god och förutsägbar totalekonomi.

Kretslopp
Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter, samt att askan som restprodukt hanteras och återförs till skogen.
Genom att fastighetsägarna och industrier i Fliseryd väljer fjärrvärme minskar det fossila koldioxidutsläppen.

Kunder
Fastigheter som idag är anslutna till fjärrvärmesystemet i Fliseryd består av villor, flerfamiljsfastigheter och verksamhetsfastigheter. Genom att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi hjälper de till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveranserna sker från produktionsanläggningen som är belägen vid Sportvägen i Fliseryd. Anläggningen består av en biobränslepanna med multicyklon som renar rökgaserna. Som reservkapacitet finns en oljepanna.

Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin.

Anslutning
Möjligheten för att ansluta fler fastigheter finns och då i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Priser

Kontakt

Tel: 0499-12008
Felanmälan: 023-10313

Regionchef
Nils Svensson
E-post: nils.svensson@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Magnus Kalen
E-post: magnus.kalen@solorbioenergi.com 

Administrationsansvarig
Mats Petersson
E-post: mats.petersson@solorbioenergi.com

Fakturafrågor/Ägarbyten
Kundtjänst 0499-12008

Utbyggnad
Roger Ljung
roger.ljung@solorbioenergi.com