Prislistor

Dokument

Kontakt

Adress: Såggvägen 7, 786 33 Vansbro
Tel: 023-103 13
E-post: vansbro@solorbioenergi.com

Felanmälan
Vardagar klockan 16.00-07.00 samt helger
Tel: 070-340 52 11

Fakturafrågor/ Ägarbyten
Marie Thörnros
Tel: 0143-154 71
E-post: marie.thornros@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Benny Asker
Tel: 073-413 10 04
E-post: benny.asker@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Mats Ilbäcks
Tel: 070-219 55 83
E-post: mats.ilbacks@solorbioenergi.com

Regionchef
Tommy Persson
Tel: 070-665 41 60
E-post: tommy.persson@solorbioenergi.com

Fjärrvärme i Vansbro

I Vansbro tätort levereras värme till drygt 120 fastigheter. De anslutna fastigheterna består av villor, flerbostadshus, hotell, simhall och industri m.m. Värmen produceras på panncentralerna vid Grönalid och tidigare Brosågen Biobränslet består av bark och flis. Som spetslast och reserv används en mindre del olja.

Miljö
Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende miljö och kretsloppstänkande. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter.