Fjärrvärme i Tomelilla

Fjärrvärmen startades i Tomelilla industriområde under 1980-talet och såldes till nuvarande Rindi Energi AB 1999 som har byggt ut fjärrvärmen till tätorten i flera steg. Verksamheten i Tomelilla ingår i Solör Bioenergi Syd AB som är ett helägt dotterbolag till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd som nu växer sig större. Aska som restprodukt hanteras och återförs till skogen.
Genom att fastighetsägarna i Tomelilla väljer fjärrvärme minskar koldioxidutsläppen i Tomelilla med ca 9000 ton/år.

Kunder
Kunderna i Tomelilla består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls höga elförbrukning och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning på Slakteriet 48 i Tomelilla. Anläggningen består av två biobränslepannor med avgiven effekt av 6 MW respektive 3 MW. Dessa är anslutna till en rökgaskondenseringsanläggning som renar rökgaserna samtidigt som den kyler densamma. Som spetslast och reservkapacitet finns två.

Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin som t.ex. gren och topp (sk GROT), sågspån, bränslevedflis m.m. och har en genomsnittlig fukthalt av ca 45%.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Tomelilla finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Energirådgivare
Behöver du tips och råd om din uppvärmning? I varje kommun finns Energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. Hitta din energi- och klimatrådgivare här »

Fakturor och statistik
Du kan se dina senaste fakturor och statistik under ”Mina sidor”.
Inloggningsuppgifter finns på din faktura.

Priser

Avtal

Ägarbyte

Kontakt

Adress: Råby 2003, 242 92 Hörby
Telefon: 023-103 13
E-post: syd@solorbioenergi.com

Felanmälan helgfria vardagar 07.00-16.00
Tel: 0417-101 60

Felanmälan övrig tid
Tel: 0417-788 00 Lövestad Larmcentral

Regionchef
Flemming Rasmussen 0415-156 69
flemming.rasmussen@solorbioenergi.com

Driftledare
Lars Eriksson 0416-105 70
lars.eriksson@solorbioenergi.com