fbpx

Kommunala vattensystem

Pålitlig drift och kostnadseffektivitet är viktiga områden när det gäller vattensystem. Vi på Solör Bioenergi är specialister på att hjälpa kommuner med vattenproduktion, på ett bekymmersfritt sätt som minimerar spill och skapar synergier.

Solör Bioenergi är världsledande inom stabila och driftsäkra vattenlösningar. Vi kan hjälpa er med hela vattenreningskedjan, eller delar av den – som vattenverk, reningsverk och avloppsledningsnät inklusive pumpstationer och tryckstegringar. Vi hjälper även till med underhåll, kundtjänst och fakturering till slutkunder. Vi kan även hjälpa er att ta hand om era energiprocesser.

Stabilitet och resultatgarantier
Underhåll och investeringsplan
Utbildning
Säkerheten först
Rikstäckande certifikat

Genom att arbeta proaktivt och upprätta underhålls- och investeringsplaner kan vi förlänga utrustningens livslängd, samtidigt som investeringskostnaderna minskas och utjämnas. Och om ni väljer att outsourca vattenreningskedjan, eller delar av den, så utbildar vi er personal i våra effektiva lösningar och om hur de kan sköta processerna på bästa sätt.

Vi tar fram skräddarsydda lösningar i dialog med våra kunder – och ser alltid till att sänka driftkostnaderna och därmed höja avkastningen.

Vill du veta mer om fjärrvärme och kyla? Kontakta Hans Viken på +46 730 87 76 29 eller skicka e-post till hans.viken@solorbioenergi.com

Kontakt

Hans Viken | Försäljningschef

+46 730 87 76 29

hans.viken@solorbioenergi.com