Solna Vatten AB

DRIFTINFORMATION
Akut vattenläcka i området kring Järva krog.
Undersökning pågår. Mer information kommer framöver.
Uppdatering 2021-09-23 kl 16.30
Arbetet pågår fortfarande. De adresser som fortsatt är utan vatten är Slåttervägen 12-14, vattenleveransen beräknas vara åter inom några timmar. För övriga abonnenter är vattenleveransen åter, vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft. Spola tills klart vatten kommer.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller problem som rör kommunalt vatten och avlopp, till exempel felanmälan eller beställning av vattenavstängning vid servis. Vart du ska vända dig beror på vad din fråga gäller.

Drift och underhåll

Felanmälan • lukt och smak på vattnet • vattenkvalitet • stopp i kommunalt avlopp • stängning av servis • vattenläckor 

Solör Bioenergi – kundtjänst Solna Vatten
Tel: 08-82 79 64 (vardagar 8-16)
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till SOS Alarm. Direktnumret till SOS Alarm är 08-454 21 77.
E-post: kontaktsolna@solorbioenergi.com

Övriga frågor

Abonnemangsfrågor • anläggningsavgifter • anslutningsärenden  • avläsning vattenmätare • fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp* vattenmätarfrågor • vattenförbrukning

Frågor kring detta besvaras av Solna Vatten:
Solna Vatten AB
171 86 Solna
Växel: 08 – 746 10 00
Fax: 08 – 746 18 00
www.solna.se/solnavatten

Du kan även höra av dig via Solna kommuns webformulär som du hittar här: https://www.solna.se/sv/kontakt/

* Observera att det är Solna Vatten AB, ett kommunalägt bolag som ägs av Solna stad,  som fattar alla beslut som rör VA-taxan.