fbpx

Kommunalt vatten & avlopp för Danderyds kommun

På uppdrag av Danderyd kommun hanterar Solör Bioenergi Utility Solutions vatten och avlopp i kommunen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller problem som rör kommunalt vatten och avlopp, till exempel felanmälan, fakturafrågor, vattenmätaravläsningar eller beställning av vattenavstängning vid servis. Vart du ska vända dig beror på vad din fråga gäller.

Danderyds kommun är huvudansvarig och fattar alla beslut som rör VA-taxan.

Anslutningsärenden/anläggningsavgifter: Danderyds kommun

Tekniska kontoret
Box 74, 182 11 Danderyd
Växeln: 08-568 910 00
Fax: 08-568 912 01
E-post: tekniska.kontoret@danderyd.se

Drift och underhåll

Felanmälan • lukt och smak på vattnet • vattenkvalitet • stopp i kommunalt avlopp • stängning av servis • vattenläckor 

Solör Bioenergi – kundtjänst Danderyd
Öppettider är 8-16
Tel: 08-568 912 90 (ordinarie arbetstid)
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till vår driftcentral på nummer 08-550 501 73
Adress: Kaserngatan 1, 761 45 Norrtälje
E-post: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Övriga frågor

Fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp • avläsning vattenmätare • vattenförbrukning

Solör Bioenergi Utility Solutions – kundtjänst Danderyd
Öppettider är 9-16
Tel: 08-568 912 90 (ordinarie arbetstid)
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till vår driftcentral på nummer 08-550 501 73
Adress: Kaserngatan 1, 761 45 Norrtälje
E-post: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Fakturamottagare

Enligt Vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig för VA-tjänster. Hyresgäster kan inte stå som fakturamottagare då vi inte har något avtal med eller fordran på dem. Om fastigheten är uthyrd får därmed fastighetsägaren själv debitera hyresgästen. Läs mer här.

Vanliga frågor & svar

För dig som bor i Danderyds kommun och har kommunalt vatten och avlopp.

Dricksvatten

Jag behöver stänga av inkommande vatten till min fastighet, vem kontaktar jag?

Då kontaktar du vår kundservice för att boka in en tid för vattenavstängning. Vi finns på telefonnummer: 08-568 912 90.

Det har varit en vattenavstängning på det kommunala dricksvattennätet. Mitt vatten är missfärgat och innehåller luft, vad ska jag göra?

När det har varit en vattenavstängning på det kommunala dricksvattennätet och när vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Eventuell missfärgning är inte hälsofarlig och orsakas av järnoxid. Spola i kranen närmast din vattenmätare tills klart vatten kommer. Tänk på att inte använda tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice. Vi finns på telefonnummer: 08-568 912 90.

Hur kan jag kontrollera om jag har en vattenläcka i mitt hus?

Om du tittar på din vattenmätare när du inte använder vatten ska ingen av visarna rör sig. Om visarna ändå rör sig, ska du ringa en rörmokare. Vattenläckor som uppstår på vattenledningar eller avloppsrör inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för. Har en vattenläcka uppstått utanför din fastighet, ring genast oss på telefonnummer: 08-568 912 90.

Jag har dåligt tryck i mina vattenledningar

Danderyds kommun tar allt sitt vatten från Mälaren via gemensamma ledningar med våra grannkommuner (kommunen är medlem i kommunalförbundet Norrvatten som producerar dricksvatten vid Görvälnverket). Trycket i kommunens ledningar är beroende av trycket i Norrvattens ledningar. Det varierar en del beroende på var i Danderyd man befinner sig, vad förbrukningen är för stunden m.m.

Din fastighet kan ligga på en hög punkt i förhållande till vattentornen i Bergshamra (Solna) och Ensta (Täby). Vattentornen utjämnar trycket i vattenledningar och fungerar som brandvattenreserv. Vattennivå i vattentornen kan variera några meter mellan minimal och maximal nivå, dock håller man ofta relativt stabilt nivå med fyllda reservoarer. Med andra ord – vattentrycket kan eventuellt sjunka något vid hög förbrukning (morgon och kväll) eller vid vattenläckor.

Vad har mitt vatten för hårdhet?

Dricksvattnet i Danderyd är medelhårt på gränsen till mjuk, mellan 5,5 och 6,5 dH (tyska hårdhetsgrader). När du diskar eller tvättar ska du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre tvätt- och diskresultat. Överdosering ger sämre tvätt- och diskeffekt.

Vad behöver jag tänka på när jag vill fylla min pool?

Det enklaste sättet att fylla poolen är med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande. Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen och var sparsam med vattenanvändningen.

Att fylla poolen kan ta tid, räkna med att en trädgårdsslang ger cirka två kubikmeter vatten per timme, beroende av hur många i närheten som använder vattnet samtidigt.

Om du måste fylla poolen, gör det därför helst nattetid mellan kl 00.00 och kl 06.00 då det är fullt i ledningarna.

Råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool med dricksvatten.

Vad behöver jag tänka på när jag tömmer min pool?

Skydda naturen genom att låta solen äta upp kloret innan du tömmer poolen. Låt därför poolen stå öppen, helst i solljus, några dagar efter den senaste kloreringen. Då förbrukas kloret och du slipper släppa ut kemikalier i naturen.

Låt därefter vattnet rinna ut långsamt på en gräsmatta eller liknande så att marken hinner suga upp vattnet. Då skapar det inte problem för din eller grannens fastighet.
Det är inte tillåtet att tömma poolvatten i avloppet, då det kan skada reningsverkens biologiska reningssteg. Det är heller inte tillåtet att släppa poolvatten till gatubrunn eller dagvattennätet.

Släpp inte heller ut poolvatten i havet eller i en sjö då kemikalierna skada miljön för både växter och djur.
Vid spolning och rensning av filter (backwash) ska spolvattnet infiltreras ner i marken på din fastighet.

Får jag tvätta min bil på gatan?

Avlopp

Jag har stopp i avloppet. Vem kontaktar jag?

Du kontaktar oss vid avloppsstopp, oavsett om stoppet ligger på kommunal eller privat ledning. Vi finns på telefonnummer 08-568 912 90.

Efter ditt samtal påbörjar vi en kostnadsfri felsökning på de kommunala ledningarna. Om vi kommer fram till att felet är inne på din fastighet får du kontakta en privat firma. Kommunen ersätter inte kostnader för firmor anlitade av fastighetsägare, oavsett var felet är. Det är därför viktigt att du kontaktar oss för felsökning vid osäkerhet om stoppet ligger på kommunal eller privat ledning. Det är endast vi som får åtgärda fel på kommunens ledningar.

Vad kan jag spola ner i avloppet?

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper när du stekt, smält smör, poppat popcorn eller liknande. Samla upp frityrolja och olja från exempelvis burkar med torkade tomater i en tom mjölkförpackning eller i en plastflaska. Använd gärna en s.k. fettratt – finns att hämta kostnadsfritt i Information Danderyd. Det insamlade fettet lämnar du sen in på återvinningscentralen eller lägger i brännbar fraktion i soporna inklusive emballage. För mer tips, se: https://www.kappala.se/Hjalp-oss-och-miljon/Tips-till-hushall/

Vattenmätning, taxor och fakturor

Ska jag själv köpa en vattenmätare?

Nej, själva vattenmätaren tillhandahålls och ägs av kommunen. Vattenmätaren byts vanligtvis vart tionde år och får endast hanteras av Danderyds kommuns driftentreprenör Solör Bioenergi. Vattenmätaren beställer du hos vår kundservice på telefonnummer: 08-568 912 90 eller via e-tjänst: https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-i-danderyd/vattenmatare/

Vad ska jag tänka på när jag gör i ordning en vattenmätarplats?

För en vattenmätare för enbostadshus ska det sitta en konsol på väggen med två stycken avstängningsventiler. Vattenmätaren måste sitta frostfritt och vara lätt tillgänglig för montering och byte. Mer information finns här: https://www.danderyd.se/contentassets/3984623024b248f38974d431f659ccba/faktablad-vattenmatarplats.pdf

Jag har en vattenmätare som avläses manuellt. Hur och när läser jag av min vattenmätare?

För att vi ska kunna fakturera dig baserat på rätt vattenförbrukning är det viktigt att du regelbundet lämnar din mätarställning till oss. Vi rekommenderar att du läser av din vattenmätare och lämnar mätarställningen till oss ungefär en gång per halvår. På din senaste faktura kan du se vad vi har beräknat din mätarställning till per ett visst datum. Stäm gärna av denna mot din faktiska mätarställning. Vid större avvikelse är du välkommen att kontakta vår kundservice med en ny mätarställning så registrerar vi denna och justerar beräknad årsförbrukning till din kommande faktura.

Läs endast av de fem första siffrorna inklusive eventuella nollor. De röda siffrorna redovisar endast liter och behöver ej redovisas.

Du kan ange din mätarställning via vårt formulär som du hittar här: https://solorbioenergi.se/avlasning-av-vattenmatare/

Du kan också ange din mätarställning via Danderyds kommuns E-tjänst, den hittar du här: https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-i-danderyd/vattenmatare/

Det går också bra att kontakta vår kundservice. Vi finns på telefonnummer: 08-568 912 90 eller mailadress: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Om vi inte fått in en avläsning från dig, skickar vi ut avläsningskort en gång om året. Som du fyller i och returnerar till oss.

Jag har en fjärravläst vattenmätare. Hur fungerar det?

En fjärravläst vattenmätare är en elektronisk ultraljudsvattenmätare med en inbyggd radiosändare som innebär att mätaren läser av vattenflödet automatiskt. Den enskilde abonnenten behöver då inte själv läsa av sin vattenmätare utan VA-verksamheten läser regelbundet av den via en avläsningsutrustning som placeras i de bilar som hämtar avfall i kommunen.

Den fjärravlästa mätaren är CE-märkt och överensstämmer med alla europeiska och nationella krav för elektromagnetisk strålning. Dessutom visar oberoende studier att strålningen från den fjärravlästa mätaren ligger under gällande gränsvärden som definierats av den oberoende organisationen ICNIRP, Internation Commission on Non-lonizing Radiation Protection.

När mätaren skickar data är sändningseffekten max 25 mW. I jämförelse har en mobiltelefon en sändningseffekt på upp till 2 000 W.

Jag har fått information om att min vattenmätare ska bytas ut. Vad ska jag tänka på?

Länkarna nedan tar dig till Danderyds kommuns hemsida där finner du information om vattenmätarbyte. Har du frågor är du också välkommen att kontakta vår kundservice. Vi finns på telefonnummer: 08-568 912 90. https://www.danderyd.se/contentassets/3984623024b248f38974d431f659ccba/kontrollera-din-anlaggning-infor-vattenmatarbyte.pdf

https://www.danderyd.se/contentassets/3984623024b248f38974d431f659ccba/faktablad-vattenmatarplats.pdf

https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-i-danderyd/vattenmatare/

Vad är en normal vattenförbrukning?

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck.
10 liter övrigt.

Jag har sålt mitt hus och ska flytta, hur gör jag med mitt vattenabonnemang?

Om du har sålt ditt hus behöver du registrera ett ägarbyte. Det gör du via Danderyd kommuns e-tjänst eller via en blankett.

Ägarbytet fyller du i tillsammans med den nya ägaren. Vattenmätaren ska sedan läsas av på tillträdesdagen.

E-tjänsten hittar du här: https://www.danderyd.se/e-tjanster/

Blanketten hittar du här: https://solorbioenergi.se/wp-content/uploads/2021/09/Solor-Bioenergi-Anmalan-agarbyte.pdf

Hur läser jag fakturan?

Brukningsavgift: Är en periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. Lag (2010:917). Avgiftsskyldighet föreligger även om fastighetsägaren väljer att inte använda VA-anslutningen.

På din faktura kan du hitta information om din totala årskostnad, vilken baseras på både fasta och rörliga delar.

Mätarnummer: Din vattenmätare har ett unikt mätarnummer vilket står angivet på både din installerade vattenmätare och på din VA-faktura.

Föregående avläsning: Visar uppgift om vilken som är den senast registrerade mätarställningen och vilket datum den gjordes.

Årsförbrukning: Baserat på de mätaravläsningar som registrerats räknas en beräknad årsförbrukning ut. Den ligger sedan till grund för den förbrukning som debiteras varje fakturaperiod tills dess att en ny mätaravläsning registreras och en ny beräknad årsförbrukning räknas ut, baserat på perioden mellan avläsningarna.

Förbrukning och förbrukningsavgift: Exempel – Om den föregående fakturan avsåg perioden juli t.o.m. september och den fakturan skapades i början på juli så baserades den debiterade förbrukningen på den föregående registrerade mätaravläsningen och den då uppskattade årsförbrukningen. I samband med att en ny mätaravläsning rapporteras in den 30 augusti beräknas årsförbrukningen om baserat på den förbrukning som varit under perioden mellan föregående mätaravläsning och den mätaravläsning som gjordes 30 augusti. På den nya fakturan justeras då debiteringen av förbrukningen i två steg, detta för att ta hänsyn till bl.a. taxaförändringar.

Först redovisas vad mätarställningen beräknades till 30 september (642 kbm) och sedan redovisas den avlästa mätarställningen 30 augusti (682 kbm). Differensen mellan sedan tidigare debiterad förbrukning och faktisk förbrukning blir då 40 kbm. Dessa 40 kbm har förbrukats under perioden mellan föregående avläsning och avläsningen den 30 augusti och kan antingen varit relativt ”linjär” över perioden eller berott på en tillfälligt ökad förbrukning på grund av t.ex. ett läckage.

Därefter beräknas förbrukningen, baserat på den nya årsförbrukningen, för perioden från den nya avläsningen 30 augusti t.o.m. fakturaperiodens brytdatum.

Grundavgift: Grundavgiften är till för att finansiera administrativa kostnader samt underhåll för en förbindelsepunkt per fastighet. Denna avgift är lika för samtliga fastigheter.

Mätaravgift: Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Nyttan av att ha tillgång till den allmänna anläggningen mäts i vattenmätarkapacitet, d.v.s. ju större kapacitet som fastigheten har tillgång till genom sin vattenmätarstorlek eller vattenmätarkombination desto större nytta och högre avgift.

Tomtyteavgift: Tomtyteavgiften är en av parametrarna i Danderyds VA-taxa och är till för att täcka kostnaden som uppstår för att underhålla allmänna ledningar och för att byta ut gamla.

Avgiften är relaterad till tomtytan eftersom denna avspeglar hur långa ledningar som behövs för att försörja en fastighet. Tomtyteavgiften bidrar också till att täcka kommunens kostnader för omhändertagande av dagvatten från fastigheten, gator och allmänna platser i bostadsområden.

Jag har fått en faktura på ”tillkommande våningsyteavgift”, vad är det?

Våningsyteavgift är en parameter i Danderyds kommuns VA-taxa. Våningsyteavgift debiteras med en avgift per kvm bruttoarea, BTA när bygglov eller startbesked är beviljat. Varje fastighetsägare väljer själv efter beviljat bygglov, när och hur stor byggnad som uppförs, dvs om man vill utnyttja hela bygglovets BTA eller inte, men det påverkar inte våningsyteavgiften så länge ett beviljat bygglov finns.

Om det skulle vara så att inte hela bygglovet nyttjats när giltighetstiden förfallit, har man rätt att få pengar tillbaka för de antal kvm BTA från bygglovet som inte nyttjats. Ni får då ansöka om detta hos Danderyds kommuns VA-avdelning.

Min faktura är högre/lägre än normalt

Skillnaden brukar uppstå efter att vattenmätaren lästs av och den faktiska förbrukningen korrigeras mot den beräknade. Kostnaden ändras också när taxan höjs, oftast vid årsskiften.

Varför ska jag betala tomtyteavgift?

Tomtyteavgiften, som är en av parametrarna i Danderyds VA-taxa, är till för att täcka kostnaden som uppstår för att underhålla allmänna ledningar och att byta ut gamla.

Avgiften är relaterad till tomtytan eftersom denna avspeglar hur långa ledningar som behövs för att försörja en fastighet. Tomtyteavgiften bidrar också till att täcka kommunens kostnader för omhändertagande av dagvatten från fastigheten, gator och allmänna platser i bostadsområden.

Övriga frågor

Jag behöver en fastighetskarta som visar var mina VA-ledningar går, vem kontaktar jag?

Då är det till Danderyds kommun som du skall vända dig. Du kan använda dig av Danderyds kommuns E-tjänst för att beställa information om hur de kommunala VA-ledningarna ansluter till din fastighet. E-tjänsten hittar du här: https://www.danderyd.se/e-tjanster/

Önskas information om övriga ritningshandlingar som finns tillgängliga för din fastighet, vänligen använd Miljö- och Stadsbyggnadskontorets e-tjänst för beställning av ritningar.

https://www.danderyd.se/e-tjanster/

Det går också bra att ringa Danderyds kommun på 08-568 910 00.

Jag ska riva mitt hus, får jag stänga av vattnet ute i gatan?

Nej. Endast Danderyds kommuns driftentreprenör Solör Bioenergi får stänga av vattnet i gatan. Kontakta oss, vårt telefonnummer är 08-568 912 90,om du vill ha vattnet avstängt och vattenmätaren nedmonterad.

Jag ska bygga hus på en nyligen avstyckad fastighet utan kommunalt vatten och avlopp. Hur får jag kommunalt vatten och avlopp till fastigheten?

Du måste fylla i och skicka in en VA-anmälan till Danderyds kommun. Mer information hittar du här: https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-i-danderyd/anslutning-till-vatten-och-avlopp/

Jag behöver byggvatten, hur går jag tillväga?

Du måste fylla i och skicka in en VA-anmälan till Danderyds kommun, eller kontakta Danderyds kommun på telefon 08-568 910 00.

Jag behöver hyra ett brandposthuvud, hur går jag tillväga?

Du måste fylla i och skicka in en ansökan om att hyra brandposthuvud.
Läs mer och ansök här ›

Får jag installera värmeväxlare och ta vara på värmen från avloppsvatten?

Nej, det är inte tillåtet att ta värme från spillvattnet i Danderyds kommun.