Anslut din fastighet

Utbyggnad av fibernätet pågår just nu i olika delar av Falköpings tätort och även i kringliggande mindre orter. Detta kommer att fortsätta under flera år.

Fördelar med fiber

  • Mycket hög kvalitet och kapacitet
  • Skickar och tar emot information lika snabbt
  • Samma höga hastighet oavsett avstånd
  • Framtidssäkrad infrastruktur
  • En trygg investering som höjer fastighetsvärdet
  • Total valfrihet bland tjänsteleverantörerna, vilket borgar för framtida priskonkurrens och kvalitet
  • Fiber är inte elektriskt ledande utan helt okänslig för elektrisk påverkan som till exempel åsknedslag

Pris

Vilka leverantörer och tjänster finns?

På Bredbandswebben kan du se vilka tjänsteleverantörer som finns att välja mellan och vilka tjänster de erbjuder.

Kommunikationsoperatören Telia

Kommunikationsoperatören ansvarar för den aktiva elektroniken i fibernätet och i våra nät är det Telia. Detta ska inte förväxlas med Tjänsteleverantören Telia som erbjuder tjänster till slutkund.

Vårt fibernät är öppet vilket innebär att du som kund har möjlighet att välja tjänst och tjänsteleverantör efter eget behov.