fbpx

Anslut din fastighet

Utbyggnad pågår just nu i olika delar av Falköpings tätort och även i kringliggande samhällen, och kommer att fortsätta under flera år.

Fördelar med fiber

  • Mycket hög kvalitet och kapacitet
  • Skickar och tar emot information lika snabbt
  • Samma höga hastighet oavsett avstånd
  • Framtidssäkrad infrastruktur
  • En trygg investering som höjer fastighetsvärdet
  • Total valfrihet bland tjänsteleverantörerna, vilket borgar för framtida priskonkurrens och kvalitet
  • Fiber är inte elektriskt ledande utan helt okänslig för elektrisk påverkan som till exempel åsknedslag

Pris

Kontakta kundservice på tel. 0515-86700 eller kundtjanst.falkoping@solorbioenergi.com för prisuppgift.

Bredbandswebben

www.bredbandswebben.se är en portal som beskriver vilka tjänsteleverantörer som finns att välja mellan och vilka tjänster de erbjuder.

Kommunikationsoperatör – TELIA

Kommunikationsoperatören ansvarar för den aktiva elektroniken i stadsnätet i våra nät är det Telia, detta skall inte förväxlas med Tjänsteleverantören Telia som erbjuder tjänster till slutkund.

Vårt stadsnät är öppet vilket innebär att du som kund har möjlighet att välja tjänst och tjänsteleverantör efter eget behov.