Utbyggnadsområden

Utbyggnaden av vårt fibernät pågår för fullt och under 2022 jobbar vi för att ansluta ännu fler fastigheter inom Falköpings tätort och kringliggande mindre orter. Områdena i tätorten ser ni på kartan nedan och de är Västra, Norra och Södra Falköping.

Våra aktuella projekt

Fiberutbyggnad Västra Falköping
Utbyggnadsarbete planerat till april 2022.

Fiberutbyggnad Norra Falköping
Utbyggnadsarbete planerat till maj 2022.

Fiberutbyggnad Södra Falköping
Utbyggnadsarbete planerat till juli/augusti 2022.

Fiberutbyggnad Mindre orter
Utbyggnadsarbete planerat till september 2022:
Torbjörntorp
Gudhem
Odensberg
Kinnarp/Slutarp
Åsarp
Vartofta

För samtliga projekt är Mattias Arnesson ansvarig projektledare och avtalade fastighetsägare kontaktas via telefon innan arbetet påbörjas. För frågor kring just din anslutning når du Mattias på 0515-86755.