Anslut din fastighet

Utbyggnad pågår just nu i olika delar av Falköpings tätort och även i kringliggande mindre orter och kommer att fortsätta under flera år.

Fördelar med fiber

  • Mycket hög kvalitet och kapacitet
  • Skickar och tar emot information lika snabbt
  • Samma höga hastighet oavsett avstånd
  • Framtidssäkrad infrastruktur
  • En trygg investering som höjer fastighetsvärdet
  • Total valfrihet bland tjänsteleverantörerna, vilket borgar för framtida priskonkurrens och kvalitet
  • Fiber är inte elektriskt ledande utan helt okänslig för elektrisk påverkan som till exempel åsknedslag

Pris

Kontakta kundservice på tel. 0515-86700 eller kundtjanst.falkoping@solorbioenergi.com för prisuppgift.

Bredbandswebben

www.bredbandswebben.se är en portal som beskriver vilka tjänsteleverantörer som finns att välja mellan och vilka tjänster de erbjuder.

Kommunikationsoperatör – TELIA

Kommunikationsoperatören ansvarar för den aktiva elektroniken i stadsnätet/fibernätet i våra nät är det Telia, detta skall inte förväxlas med Tjänsteleverantören Telia som erbjuder tjänster till slutkund.

Vårt stadsnät/fibernät är öppet vilket innebär att du som kund har möjlighet att välja tjänst och tjänsteleverantör efter eget behov.