Solörs Stadsnät/Fibernät

Utbyggnaden av vårt fibernät pågår för fullt. Det är en kraftfull, snabb och driftsäker kommunikationsväg. Kapaciteten är näst intill obegränsad och ger en snabb, säker och kostnadseffektiv anslutning till omvärlden. Dessutom höjer en anslutning värdet på din fastighet. Det är en klok och långsiktig investering för dig.

Vårt stadsnät/fibernät är öppet vilket innebär att du som kund har möjlighet att välja tjänst och tjänsteleverantör efter eget behov, det tycker vi är viktigt. Det råder fri konkurrens på lika villkor som gynnar dig då priserna pressas, samtidigt som produktutvecklingen är kontinuerlig.

Fiber, bredband, stadsnät – kärt barn har många namn

Vår uppgift är att gräva fram till din fastighet, lägga ner fiber samt installera nödvändig utrustning i fastigheten. Därefter tar vår samarbetspartner Telia över och ansvarar för den dagliga driften. Till skillnad från Solör så har Telia möjlighet att se det aktiva nätet och åtgärda felanmälningar tillsammans med tjänsteleverantörerna.

Utbyggnadsområden

Här ser du aktuella kampanjer och i vilka områden vi planerar att bygga ut i framöver.

Anslut din fastighet

Fiber till din fastighet är en framtidssäker, snabb och stabil uppkoppling. Här får du veta hur det går till.