Självriskeliminering för privata villaägare

Att fjärrvärme är stabilt, driftsäkert och tryggt det vet vi redan, men för att du som privat villaägare skall känna dig extra trygg har vi på Solör Bioenergi Falköping AB tecknat en självriskelimineringsförsäkring som är kostnadsfri för dig som kund.

Denna försäkring täcker självrisken (max 5 000 kr) i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentralen och/eller kundens värmesystem.

  • Exempel på fel: Ledningsbrott, överhettning, översvämning eller annat oförutsett fel i värmesystemet, inkl. anslutningar till fjärrvärmenätet.
  • Definition av fel: Skada som är plötsligt och oförutsedd.
  • Definition av primär skadeorsak: Skadan ska ha sin orsak i ovan nämnda fel.
  • Exempel på skada: Ledning springer läck så att golv och bjälklag förstörs eller huvdledning går av och orsakar vattenskada på byggnad.

Skadereglering sker enligt följande:

  • Kunden anmäler skadan till sitt försäkringsbolag för hem/villa.
  • När skadebeslut finns framme, fyller kunden i nedanstående skadeanmälningsblankett.
  • Blanketten skickas till oss på Solör Bioenergi Falköping AB för bekräftelse av skada och anslutning.
  • Vi skickar blanketten vidare till Berkley.
  • Berkley betalar ut ersättning för skadans självrisk enligt försäkringsvillkoren nedan.

Försäkringsvillkor och skadeanmälningsblankett