Fjärrvärme i Sandudden

Fjärrvärmen startades i Sandudden på Ekerö för över 20 år sedan. Verksamheten i Sandudden ingår i Solör Bioenergi Fjärrvärme AB som producerar fjärrvärme med biobränslen på drygt 50 orter i Sverige.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

Kunder
Kunderna i Sandudden består till största del av villor. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls elförbrukning och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning i Sandudden. Anläggningen består av två pelletspannor samt en oljepanna för reserv- och spetslast.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Sandudden finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan det finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Priser

Kontakt

Kundservice och felanmälan
Tel: 023-103 13
E-post: ost@solorbioenergi.com

Postadress:
Solör Bioenergi Öst AB
Jungfrustigen 3, 592 32 Vadstena

Anläggningsansvarig:
Ulf Smitt
Tel: 072-523 23 01
E-post: ulf.smitt@solorbioenergi.com

Regionchef:
Jan Lindkvist
Tel: 070-243 03 99
E-post: jan.lindkvist@solorbioenergi.com