Fjärrvärme i Ryd

2001 startade uppbyggnaden av Ryd fjärrvärme med att avtal tecknades med Tingsryds kommun om att försörja deras fastigheter samt fastigheter i samhället. Anläggningen, som nu levererar fjärrvärme till ett 180-tal kunder i Ryd, är placerad i ett litet industriområde. Värmen produceras i en fastbränsleeldad hetvattenpanna på 2,5 MW och två oljeeldade pannor på 1,6 respektive 4,1 MW.

Den totala produktionsvolymen 2012 uppgick till knappa 15 GWh. Leveranserna till kund var samma år ca 13 GWh.

Tingsryd kommun har vid utgången av 2012 en folkmängd av 12 141 personer. Ryd samhälle har 1 415 invånare.

Kretslopp
Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter, samt att askan som restprodukt hanteras och återförs till skogen.
Genom att fastighetsägarna och industrier i Ryd väljer fjärrvärme minskar det fossila koldioxidutsläppen.

Kunder
Fastigheter som idag är anslutna till fjärrvärmesystemet i Ryd består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter, genom att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi hjälper de till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeproduktionen sker från en lokalisering som innefattar:
Benämning, Effekt, Installationsår
Biobränslepanna (Jernforsen) 2,5 MW 2001
1 st Oljepanna 1,6 MW 2001
1 st Oljepanna 4,1 MW 2001

Det finns möjlighet att fjärrstyra/övervaka anläggningen på distans. Vid larm åker beredskapen normalt sett till anläggningen.

Gemensam krets för pannorna och fjärrvärmenätet. Kommunalt vatten som går genom eget avhärdningsfilter. Tryckhållning sker via 2 öppna kärl med 2 parallella pumpar.
Gemensam skorsten på 30 m, men med egna rökrör.

Panna A (2,5 MW)
Pannan tillverkades 2001 av märket Jernforsson. Pannan har rörligt trappstegsroster. Pannan är byggd för 16 bar och ugnen är vattenkyld.
Bränslet matas från tippfickan med stångmatare och en skraptransportör in till pannan. Rökgaserna från fastbränslepannan renas med multicyklon. Askutmatningen är automatisk via askskruvar till dubbla, slutna, askcontainrar.
Tryckklass 6 bar 120°C.

Panna B (1,6 MW)
Pannan byggdes 2001 och är av märket Osby-Parca med en Dunphy-brännare från 1996 . Märkeffekten är 1,6 MW.
Tryckklass 6 bar 120°C.

Panna C (4,1 MW)
Pannan byggdes 2001 och är av märket Osby-Parca med Weishaupt-brännare från 2001. Märkeffekten är 4,1 MW.
Tryckklass 6 bar 120°C.

Anläggningen körs obemannad med 24-timmars tillsynsintervall på vardagar och 72-timmars under helgerna. Solör har 1 anläggningsansvarig (Karlshamn) Utöver egen personal så anlitar vi beredskapsentreprenörer.

Fjärrvärmenätet började byggas år 2001. Huvud- och fördelningsledningarna i nätet är av stål med PEH-mantel, största dimension 150 mm. Servisledningarna är blandat stål och koppar.
Värmeleveranserna sker från produktionsanläggningen som är belägen på Gesällvägen i Ryd.

Anslutning
Möjligheten för att ansluta fler fastigheter finns och då i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Priser

Kontakt

Telefon: 0470-40500
Felanmälan: 023-10313

Regionchef
Nils Svensson
E-post: nils.svensson@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Mattias Karlsman
E-post: mattias.karlsman@solorbioenergi.com

Fakturafrågor/ägarbyte
Tel: 0470-40500
E-post: smaland@solorbioenergi.com