Fjärrvärme i Markaryd

I Markaryd äger och driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme. Fjärrvärmen förvärvades 2003 av E.ON och ledningsnätet har därefter succesivt byggts ut. I juni 2014 förvärvade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB verksamheten i Markaryd från E.ON.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd som nu växer sig större. Aska som restprodukt hanteras och återförs till skogen.

Kunder
Kunderna i Markaryd består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls höga elförbrukning och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av två biobränslepannor med avgiven effekt av 4,5 MW respektive 3,5 MW samt en gasolpanna och en oljepanna som spets och reservkapacitet. Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av torra material som briketter och stamvedsflis.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Markaryd finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Energirådgivare
Behöver du tips och råd om din uppvärmning? I varje kommun finns Energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. Hitta din energi- och klimatrådgivare här »

Fakturor och statistik
Du kan se dina senaste fakturor och statistik under ”Mina sidor”.
Inloggningsuppgifter finns på din faktura.

Priser

Avtal

Ägarbyte

Kontakt

Adress: Råby 2003, 242 92 Hörby
Telefon: 023-103 13
E-post: syd@solorbioenergi.com

Besöksadress
Järnvägsgatan 9
285 32 Markaryd

Felanmälan
Helgfria vardagar 07.00-16.00.
Tel: 070-624 72 03

Övrig tid, tel 0417-788 00
(Lövestad Larmcentral)

Regionchef
Flemming Rasmussen, tel: 0415- 156 69
flemming.rasmussen@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Tommy Thoresson, tel: 070-624 72 03
tommy.thoresson@solorbioenergi.com