Fjärrvärme i Lammhult

Solör Bioenergi har en panncentral i Lammhult med två brikettpannor om totalt 5 MW effekt. 13 GWh värme såldes i fjärrvärmenätet om totalt ca 120 kunder. Panneffekten räcker till ytterligare förtätning och intresseförfrågningar har visat att värendsgatanområdet begränsat av Växjövägen och järnvägen lönar sig att förtäta.

Kretslopp
Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter, samt att askan som restprodukt hanteras och återförs till skogen. Genom att fastighetsägarna och industrier i Lammhult väljer fjärrvärme minskar det fossila koldioxidutsläppen i Lammhult med ca 9000 ton/år.

Kunder
Fastigheter som idag är anslutna till fjärrvärmesystemet i Lammhult består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter, genom att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi hjälper de till att nå både nationella ochEU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveranserna sker från produktionsanläggningen som är belägen vid Värensgatan i Lammhult . Anläggningen består av två biobränslepannor med var sin multicyklon som renar rökgaserna. Som spetslast och reservkapacitet finns tre oljepannor. Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin tex. bränslevedflis och briketter. och har en genomsnittlig fukthalt mellan 20 – 40 %.

Anslutning
Möjligheten för att ansluta fler fastigheter finns och då i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Priser

Kontakt

Telefon: 0470-40500
Felanmälan: 023-10313

Regionchef
Nils Svensson
E-post: nils.svensson@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Mattias Karlsman
E-post: mattias.karlsman@solorbioenergi.com

Fakturafrågor/ägarbyte
Tel: 0470-40500
E-post: smaland@solorbioenergi.com