Fjärrvärme i Herrljunga

I Herrljunga driver sedan början av 2019 Solör Bioenergi Herrljunga AB produktionen av fjärrvärme och ingår i Solör Bioenergikoncernen som omfattar drygt 40 fjärrvärmeorter i Sverige.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning på Hudenevägen i Herrljunga. Anläggningen består av en biobränslepanna och producerar c:a 23 GWh fjärrvärme årligen. Den dagliga driften sköts av personal från Herrljunga Elektriska AB

Kunder
I Herrljunga fokuserar vi på produktion av fjärrvärme vår kund är Herrljunga Elektriska.

Anslutning
Kontakta Herrljunga Elektriska.

Kontakt

Jour:
Herrljunga Elektriska AB

Driftchef Solör:
Luigi de Barone
Tel: 070-551 11 69
E-post: luigi.de.barone@solorbioenergi.com

Regionchef Solör:
Jan Lindkvist
Tel: 070-243 03 99
E-post: jan.lindkvist@solorbioenergi.com