Fjärrvärme i Garphyttan

Fjärrvärmen i Garphyttan byggdes 1999 och idag består produktionen i huvudsak av pellets. I Garphyttan driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten.

Kretslopp
Att förbränningen sker till stor del med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

Kunder
Kunderna i Garphyttan består av radhus, flerfamiljsfastigheter och offentliga lokaler. De största kunderna är Örebrobostäder och Örebro Kommun. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls förbrukning av fossil energi och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består i huvudsak av pellets. Oljepannor finns kavar som spets och används även som reserv. Vi levererar ca 2,5 GWh fjärrvärme per år.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Garphyttan finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter och lokaler. Vid intresse, kontakta kundansvarig för individuell offert.

Kontakt

Metallvägen, Garphyttan

Telefon:
Helgfria vardagar kl 08.00-16.00,
tel: 031-361 93 44

Akuta ärenden övrig tid,
tel: 031-361 35 02

E-post:
vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070 – 999 30 62
nicklas.eld@solorbioenergi.com

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 031 – 361 93 44
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Tomas Runnquist, tel 070 – 680 72 27
tomas.runnquist@solorbioenergi.com

Driftansvarig
Mattias Göransson, tel: 070 – 396 66 02
mattias.goransson@solorbioenergi.com