Flisa

Etablert i 2014 og overtatt av Solør Bioenergi sommeren 2020.
Anlegget leverer fjernvarme til offentlige og private aktører i Flisa sentrum, Åsnes kommune. Brenselet som benyttes er biprodukter fra lokal skog – og tremekanisk industri samt til en stor del briketter fra Solør Bioenergi sin egen brikettfabrikk på Kirkenær.

Anlegget består av 1 biokjele på 2 mw som dekker det vesentligste behovet. I tillegg er det en el. kjele og 2 oljekjeler som reserve.

Kontakt

Teknisk og 24 T vakttelefon:
+47 91 38 07 35

Adm./andre henvendelser:
+47 97 59 70 00

post@solorbioenergi.com