Fjärrvärmepriser

Privatpersoner
Solör Bioenergi Falköping använder en mycket enkel prismodell som består av en fast årlig avgift (kr/år) samt en rörlig energiavgift (öre/kWh). Priserna är inklusive moms.

Företag
Priserna på denna sida är för privatpersoner.
Är du företagare kan du ladda ner vår företagsprislista här »

Leverans till fastighet i Falköping och Floby

Prislista 2022

ÅrsbehovFast avgift kr/årEnergiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor)1 625 kr97,13 öre
Mer än 35 000 kWh5 873 kr86,81 öre

Leverans till fastighet i Stenstorp

Prislista 2022

ÅrsbehovFast avgift kr/årEnergiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor)1 625 kr109,88 öre
Mer än 35 000 kWh5 873 kr98,58 öre

Allmänna villkor

Allmänna avtalsvillkor framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Tips för kunder med Fjärrvärme

  • Cirkulationspump på nivå 1, men höj vid behov.
  • Ställ gärna in temperatur efter en termometer i varje rum, utgå annars från komfort.
  • Lufta gärna radiatorerna/elementen, främst dom som är längst ifrån värmeväxlaren
  • Kontrollera att radiatortrycket är 1 Bar, fyll annars på med vatten.
  • Kontrollera att du har fungerande termostater på elementen så att du kan ställa in elementen utefter rummens behov.
  • Kontakta servicemontör som kontrollerar och gör rent filtren i växlaren.