fbpx

Fjärrvärmepriser privatpersoner

Priserna är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.
Falbygdens Energi använder en mycket enkel prismodell som består av en fast årlig avgift (kr/år) samt en rörlig energiavgift (öre/kWh).

Leverans till fastighet i Falköping och Floby

ÅrsbehovFast avgift kr/årEnergiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor)1562,5095,63
Mer än 35 000 kWh5 81085,31

Leverans till fastighet i Stenstorp

ÅrsbehovFast avgift kr/årEnergiavgift öre/kWh
Mindre än 35 000 kWh (villor)1562,50108,38
Mer än 35 000 kWh5 81097,08

Allmänna villkor

Allmänna avtalsvillkor framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Tips för kunder med Fjärrvärme

  • Cirkulationspump på nivå 1, men höj vid behov.
  • Ställ gärna in temperatur efter en termometer i varje rum, utgå annars från komfort.
  • Lufta gärna radiatorerna/elementen, främst dom som är längst ifrån värmeväxlaren
  • Kontrollera att radiatortrycket är 1 Bar, fyll annars på med vatten.
  • Kontrollera att du har fungerande termostater på elementen så att du kan ställa in elementen utefter rummens behov.
  • Kontakta servicemontör som kontrollerar och gör rent filtren i växlaren.