Kundservice Falbygden

Felanmälan fjärrvärme
Tel: 0515-86700
För att vi ska kunna hjälpa dig snabbare, ange din anläggningsadress vid samtalet (se fakturan).

Felanmälan bredband
Fel på ditt bredband anmäls till din tjänsteleverantör.

Energirådgivning & konsumenträtt

Oberoende energirådgivning

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

På Energimyndighetens hemsida kan du får tips på energieffektivisering.

Spara energi hemma

Vill du minska dina energikostnader och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle får du lite tips här.

Konsumenträtt

Har du klagomål eller är missnöjd, kontakta kundservice
Vår önskan är att du ska vara nöjd med att vara kund hos Solör Bioenergi Falköping. För att vi ska ha möjlighet att på bästa sätt hjälpa våra kunder är det viktigt att du hör av dig om vi gjort något fel eller om du är missnöjd med våra tjänster. Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar.

Vår kundservice når du på kontorstid via telefon 0515-86700 , du kan också skicka oss ett mail på kundtjanst.falkoping@solorbioenergi.com. För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det bra om du har dina kunduppgifter och eventuella underlag i ärendet tillgängliga.

Vill du ta ditt ärende vidare för rådgivning eller hjälp med att få ärendet prövat

Om du är missnöjd med vårt beslut eller hur ärendet hanterats finns det en rad instanser och myndigheter som kan hjälpa dig:

Kommunens konsumentvägledning, kan hjälpa dig som enskild konsument med råd inför ett köp, vägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösningar. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

Konsumenternas energimarknadsbyrå, en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Allmänna reklamationsnämnden, prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Energimarknadsinspektionen, är en tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme.

Mer information om energimarknadens konsumenträtt

Ellagen
Fjärrvärmelagen
Energimyndigheten
Energiföretagen Sverige
Elsäkerhetsverket

Vanliga frågor

Nej, vi hämtar alla mätarställningar med hjälp av fjärravläsning.

Du behöver säga upp ditt fjärrvärmeavtal senast 30 dagar innan du flyttar från din nuvarande adress. Kontakta vår kundservice.

Grattis! Fjärrvärme är både miljövänligt och driftsäkert, ett bra val för en hållbar framtid. Kontakta vår kundservice.

Vår driftpersonal är tillgänglig 24 timmar om dygnet, året runt. Du når oss alltid via 0515-86700. Efter kontorstid är det bara att följa instruktionerna i röstmeddelandet för att komma till felanmälan.

Det kan bero på att vi saknar korrekt anläggningsadress i vårt system. Adressen måste stämma överens med fastighetsregistrets belägenhetsadress. Kontakta gärna kundservice så rättar vi till det.

Du kan ha dubbelbetalat en tidigare faktura och i de flesta fall flyttas ett tillgodo över till din nästa faktura. Det är därför det kan stå 0 kronor att betala.

Vårt bankgironummer är 5163-6694. Vid manuell betalning är det viktigt att du anger korrekt OCR-nummer så att vi kan matcha betalningen mot rätt faktura.

Du hittar dina fakturor på Mina Sidor, där de finns tillgängliga digitalt. Om du behöver en utskrift kan du ladda ner den och skriva ut den därifrån.

Du kan även kontakta kundservice om du vill att vi ska skicka den till dig.

Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.
Tel: 0515-86700
E-post: kundtjanst.falkoping@solorbioenergi.com

Om vi skickar en påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK och dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen. Påminnelseavgiften faktureras på nästkommande månadsfaktura.
Saknar vi fortfarande betalning efter påminnelsen lämnas ärendet över till Intrum för inkasso, vilket innebär att ytterligare avgifter tillkommer.

Vi erbjuder endast månadsvis faktura.

Om du redan använder Kivras digitala brevlåda för andra tjänster och inte har gjort något annat aktivt val av digital faktura går den dit automatiskt. Har du redan valt t ex E-faktura så fungerar det precis som vanligt.

Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.
Tel: 0515-86700
E-post: kundtjanst.falkoping@solorbioenergi.com

Du kan anmäla autogiro via din internetbank, och beloppet dras då automatiskt från ditt konto vid förfallodatum. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig. Kombinera gärna med E-faktura eller E-postfaktura för att slippa onödiga pappersutskick.

Det lättaste är att anmäla E-faktura direkt i din internetbank, där du anger Solör Bioenergi Falköping AB som betalningsmottagare när du fyller i anmälningsformuläret. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Det finns flera miljövänliga alternativ till den traditionella pappersfakturan. Vi är stolta över att 57% av våra kunder idag använder sig av digital faktura genom E-fakturaAutogiroE-postfaktura eller Kivra.

När du flyttar

Inflyttning med fjärrvärme

Ska du flytta in i en ny bostad så ska en flyttanmälan göras i god tid till oss innan du flyttar in i din nya bostad. Om ni är fler som ska bo i bostaden så måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för fjärrvärmeavtalet.

Kontakta vår kundtjänst på telefon 0515-86700.

OBS! Om du byter bostad inom vårt område behöver du även fylla i Flyttanmälan gällande utflyttning!

Utflyttning med fjärrvärme

Ska du byta adress ska du göra en flyttanmälan till oss senast 30 dagar innan du flyttar ut från din bostad.
Kontakta vår kundtjänst på telefon 0515-86700

Mätarställningen inhämtas automatiskt med hjälp av fjärravläsning så du behöver inte meddela oss den.