fbpx

Kundservice Falbygden

Felanmälan fjärrvärme
Tel: 0515- 77 75 00
För att vi ska kunna hjälpa dig snabbare, ange din anläggningsadress vid samtalet (se fakturan).

Felanmälan bredband
Fel på ditt bredband anmäls till din tjänsteleverantör.

Energirådgivning & konsumenträtt

Oberoende energirådgivning

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

På Energimyndighetens hemsida kan du får tips på energieffektivisering.

Spara energi hemma

Vill du minska dina energikostnader och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle får du lite tips här.

Konsumenträtt

Har du klagomål eller är missnöjd, kontakta kundservice
Vår önskan är att du ska vara nöjd med att vara kund hos Falbygdens Energi. För att vi ska ha möjlighet att på bästa sätt hjälpa våra kunder är det viktigt att du hör av dig om vi gjort något fel eller om du är missnöjd med våra tjänster. Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar.

Vår kundservice når du på kontorstid via telefon 0515 – 77 75 00, du kan också skicka oss ett mail på kundservice_falbygden@nordionenergi.se. För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det bra om du har dina kunduppgifter och eventuella underlag i ärendet tillgängliga.

Vill du ta ditt ärende vidare för rådgivning eller hjälp med att få ärendet prövat

Om du är missnöjd med vårt beslut eller hur ärendet hanterats finns det en rad instanser och myndigheter som kan hjälpa dig:

Kommunens konsumentvägledning, kan hjälpa dig som enskild konsument med råd inför ett köp, vägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösningar. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

Konsumenternas energimarknadsbyrå, en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Allmänna reklamationsnämnden, prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Energimarknadsinspektionen, är en tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme.

Mer information om energimarknadens konsumenträtt

Ellagen
Fjärrvärmelagen
Energimyndigheten
Energiföretagen Sverige
Elsäkerhetsverket

Vanliga frågor

Kommer ni och läser av mätarställningen när jag flyttar?

Nej, vi hämtar alla mätarställningar med hjälp av fjärravläsning. Detta gäller både elnät och fjärrvärme.

Jag ska flytta ut från en fastighet med fjärrvärme, hur säger jag upp den?

Du behöver säga upp ditt fjärrvärmeavtal senast 30 dagar innan du flyttar från din nuvarande adress. Kontakta vår kundservice.

Fastigheten jag ska flytta till har fjärrvärme. Hur tecknar jag avtal för den?

Grattis! Fjärrvärme är både miljövänligt och driftsäkert, ett bra val för en hållbar framtid. Kontakta vår kundservice.

Vad händer om jag glömmer att säga upp mitt elnätsavtal när jag flyttar ut?

Du är betalningsskyldig i 30 dagar efter att du har sagt upp elnätsavtalet, även om du inte längre bor kvar i bostaden. Det är därför viktigt att du anmäler utflytt i god tid eftersom vi inte kan göra några ändringar bakåt i tiden.

Jag ska flytta från Falbygdens Energis elnätområde, vad behöver jag göra?

Du måste säga upp ditt elnätsavtal senast 30 dagar innan du flyttar från din nuvarande adress. Du kan göra detta genom att kontakta kundservice på telefon eller via Mina Sidor.

Jag ska byta bostad inom Falbygdens Energis elnätområde, hur gör jag med nätavtalet?

Du behöver säga upp elnätsavtalet på bostaden du lämnar, och teckna ett nytt nätavtal på den nya bostaden. Kontakta gärna kundservice så hjälper vi dig. Du behåller ditt kundnummer och valt betalsätt hos oss. Kom ihåg att du har 30 dagars uppsägningstid på elnätsavtalet.

Jag ska flytta till Falbygdens Energis elnätområde, vad behöver jag göra?

Välkommen! Du kan anmäla inflytt genom att kontakta vår kundservice för att teckna elnätsavtal för din nya bostad.

Kan jag rapportera in ett fel även efter kontorstid?

Vår driftpersonal är tillgänglig 24 timmar om dygnet, året runt. Du når oss alltid via 0515-77 75 00. Efter kontorstid är det bara att följa instruktionerna i röstmeddelandet för att komma till felanmälan.

Skickar ni flera SMS med uppdateringar om strömavbrott?

Nej, men vi uppdaterar vår hemsida med mer information under strömavbrott. I det SMS vi skickar ut finns en länk till korrekt sida på hemsidan.

Varför hittar jag inte min adress när jag ska registrera mig för SMS-aviseringar?

Det kan bero på att vi saknar korrekt anläggningsadress i vårt system. Adressen måste stämma överens med fastighetsregistrets belägenhetsadress. Kontakta gärna kundservice så rättar vi till det.

Hur får jag SMS-aviseringar om strömavbrott?

Du får automatiskt SMS-aviseringar vid eventuella strömavbrott om du är skriven på den adressen avbrottet gäller och har ett mobilabonnemang kopplat till den adressen. Du kan även registrera dig på din adress via formuläret lite högre upp på denna sida.

Vad gör jag om strömmen går?

Det första du ska göra är att kontrollera din egen elanläggning för att se om jordfelsbrytaren har löst ut eller om det är säkringar som har gått. Glöm inte att kontrollera även huvudsäkringarna.
Om felet inte ligger på din anläggning och du också ser att det verkar vara ett större avbrott även hos grannarna kontaktar du oss på 0515-77 75 00.
Aktuell driftinformation hittar du alltid på vår hemsida och det är också möjligt att få SMS-aviseringar om pågående och planerade avbrott. Läs mer här.

Hur fungerar elnätsregleringen?

Falbygdens Energi är ett av cirka 170 elnätsföretag i Sverige. Varje företag ansvarar för vissa geografiska områden, och det finns bara ett elnät i varje område. På en naturlig monopolmarknad behövs det därför en reglering, och i vårt fall är det Energimarknadsinspektionen (EI) som är ansvariga för den.

Vad skiljer elnätsföretag och elhandelsföretag?

Den svenska elmarknaden består av flera olika aktörer. Som kund i Falbygdens Energis område har du ett avtal med oss som elnätsföretag och att avtal med valfri elhandlare. Elnätsföretaget ansvarar för att underhålla, bygga ut och framtidssäkra elnätet så att elen kan komma genom ledningarna till din anläggning i ditt hem eller företag. Utan elnätsföretaget kan elen inte komma fram för att ladda din mobil, koka ditt morgonkaffe eller kolla på ditt favoritprogram på TV. Vi är också ansvariga för att elen används på ett hållbart sätt i våra nät.

Jag har en faktura med 0 kronor att betala, kan det stämma?

Du kan ha dubbelbetalat en tidigare faktura och i de flesta fall flyttas ett tillgodo över till din nästa faktura. Det är därför det kan stå 0 kronor att betala.

Vilket kontonummer ska jag betala till?

Vårt bankgironummer är 513-8367. Vid manuell betalning är det viktigt att du anger korrekt OCR-nummer så att vi kan matcha betalningen mot rätt faktura.

Jag har inte fått min faktura, kan ni skicka den?

Du hittar dina fakturor på Mina Sidor, där de finns tillgängliga digitalt. Om du behöver en utskrift kan du ladda ner den och skriva ut den därifrån.

Du kan även kontakta kundservice om du vill att vi ska skicka den till dig.

Jag bor utomlands. Hur betalar jag min faktura?

Om du betalar från utlandet ska du ange följande uppgifter.

IBAN: SE4150000000051181059062

SWIFT/BIC: ESSESESS

Vad händer om jag inte betalar fakturan?

Om vi skickar en påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK och dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen. Påminnelseavgiften faktureras på nästkommande månadsfaktura.
Saknar vi fortfarande betalning efter påminnelsen lämnas ärendet över till Intrum för inkasso, vilket innebär att ytterligare avgifter tillkommer.

Hur ofta kommer fakturorna?

Vi erbjuder endast månadsvis faktura.

Hur får jag fakturan via Kivra?

Om du redan använder Kivras digitala brevlåda för andra tjänster och inte har gjort något annat aktivt val av digital faktura går den dit automatiskt. Har du redan valt t ex E-faktura så fungerar det precis som vanligt.

Hur skaffar jag E-postfaktura?

Klicka här och fyll i formuläret så skickar vi din nästa faktura som PDF-fil till din e-postadress.

Hur skaffar jag autogiro?

Du kan anmäla autogiro via din internetbank, och beloppet dras då automatiskt från ditt konto vid förfallodatum. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig. Kombinera gärna med E-faktura eller E-postfaktura för att slippa onödiga pappersutskick.

Hur skaffar jag E-faktura?

Det lättaste är att anmäla E-faktura direkt i din internetbank, där du anger Falbygdens Energi Nät AB som betalningsmottagare när du fyller i anmälningsformuläret. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Jag får pappersfaktura idag men vill ändra till digital faktura, vilka alternativ finns?

Det finns flera miljövänliga alternativ till den traditionella pappersfakturan. Vi är stolta över att 57% av våra kunder idag använder sig av digital faktura genom E-fakturaAutogiroE-postfaktura eller Kivra.

Hur tyder jag min faktura?

Din nätfaktura kommer i början av varje månad, oberoende av vilket faktureringssätt du har valt. Här kommer en förklaring för att underlätta fakturaförståelsen.

 1. Överst på fakturan finner du ditt fakturanummer, kundnummer och vilket datum som fakturan är gjord.
 2. Ditt namn och din postadress. Observera att detta kan vara en annan adress jämfört med anläggningsadressen.
 3. Adressen och anläggnings-ID för din elnätsanläggning. Det är detta 18-siffriga nummer som behövs när du ska teckna avtal med elhandelsföretag. Knutpunktsnumret är en teknisk information som kan vara bra att uppge vid eventuell felanmälan.
 4. Vilken nytta fakturan gäller (Elnät eller Fjärrvärme) och vilken period fakturan gäller för. Vi fakturerar alltid för uppmätt överföring, det vill säga att du i början av maj får fakturan för april månads överföring.
 5. Fakturans förfallodag och summa att betala, med momsspecifikation. Har du autogiro står det längst till höger att summan dras via autogiro.
 6. Kontaktuppgifter och bankuppgifter. Här hittar du IBAN för betalning från utlandet.
 7. Fakturans OCR-nummer är alltid samma som fakturanumret. Vid manuell betalning är det viktig att du anger rätt OCR så att vi kan matcha betalningen mot korrekt faktura.
 8. Bankgironummer och mottagare.
 9. Vilken taxakod som gäller för din elnätsanläggning. Bor du i lägenhet står det Lägenhetstaxa.
 10. Specifikationen över dina kostnader. Den översta raden är din taxa och den fasta årskostnaden uppdelat på antal dagar i månaden.
  – Elöverföring = antal kilowattimmar som har gått genom vårt nät till din anläggning
  – Energiskatt = en statlig skatt som vi handlägger åt Skatteverket. Beräknas på antal kilowattimmar i elöverföring.
  – Effektavgift = din högst uppmätta effekt i kilowatt under den gångna månaden. Vill du veta mer om prismodellen och effektavgiften kan du läsa här.
 11. Vilken tidpunkt under den gångna månaden du har haft ditt högst uppmätta effektvärde.
 12. Information om storleken på din huvudsäkring.
 13. Information om mätarställningar. Du kan se avläsningen på den 1 april då månaden startar och den 1 maj då mätaren skickar information om hur många kilowattimmar som har överförts. Du ser också den beräknade årsförbrukningen på din anläggning.

När du flyttar

Flyttning av elnätsavtal

Inflyttning

Ska du flytta in i en ny bostad så ska en flyttanmälan göras i god tid till oss innan du flyttar in i din nya bostad. Om ni är fler som ska bo i bostaden så måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för elnätsavtalet. Det är viktigt att den person som står för elnätsavtalet är samma person som ska stå för elhandelsavtalet. Falbygdens Energi får inte någon automatisk information om du gör en adressändring via Skatteverket eller adressandring.se.

Fyll i nedanstående formulär Flyttanmälan gällande inflyttning och klicka på Skicka. Du kan även ringa kundtjänst på telefon 0515-77 75 00.

OBS! Om du byter bostad inom Falbygdens Energis nätområde behöver du även fylla i Flyttanmälan gällande utflyttning!

Anvisat elhandelsbolag
Om du inte har tecknat avtal med något elhandelsbolag så är vi enligt lag skyldiga att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Vi har Göteborg Energi som anvisat elhandelsföretag. De kommer vara det elhandelsföretag som du köper el av till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag.

Utflyttning

Ska du flytta från din nuvarande adress ska du göra en flyttanmälan till oss senast 30 dagar innan du flyttar ut från din bostad. Falbygdens Energi får inte någon automatisk information om du gör en adressändring via Skatteverket eller adressandring.se. Du är betalningsansvarig i 30 dagar efter du anmält utflytt. Flyttanmälan gör du genom att fylla i nedanstående formulär Flyttanmälan och klicka på Skicka.

Du kan även ringa kundtjänst på telefonnummer 0515-77 75 00.

Mätarställningen inhämtas automatiskt med hjälp av fjärravläsning så du behöver inte meddela oss den.

Flyttning av fjärrvärme

Inflyttning

Ska du flytta in i en ny bostad så ska en flyttanmälan göras i god tid till oss innan du flyttar in i din nya bostad. Om ni är fler som ska bo i bostaden så måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för fjärrvärmeavtalet.

Detta gör du genom att fylla i nedanstående formulär Flyttanmälan gällande inflyttning och klicka på Skicka. Du kan även ringa kundtjänst på telefon 0515-77 75 00.

OBS! Om du byter bostad inom vårt område behöver du även fylla i Flyttanmälan gällande utflyttning!

Utflyttning

Ska du byta adress ska du göra en flyttanmälan till oss senast 30 dagar innan du flyttar ut från din bostad. Flyttanmälan gör du genom att fylla i nedanstående formulär Flyttanmälan och klicka på Skicka. Du kan även ringa kundtjänst på telefonnummer 0515-77 75 00.

Mätarställningen inhämtas automatiskt med hjälp av fjärravläsning så du behöver inte meddela oss den.