Dokument

Kontakt

Tel: 010-199 02 71
Adress: Emterudsvägen 19, 673 32 Charlottenberg

Felanmälan
Helgfria vardagar 07:00 – 16:00
Tel: 010-199 02 72

Övrig tid, tel: 023-103 13

Regionchef
Hans Moss, tel: +47 900 87 225
E-post: hans.moss@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Johan Andersson, tel: 0730-805 826
E-post:johan.andersson@solorbioenergi.com

Administrationsansvarig
Hans Moss, tel: +47 900 87 225
E-post: hans.moss@solorbioenergi.com

Fakturafrågor:
Lena Vejdebring, tel: 010-1990 201
lena.vejdebring@solorbioenergi.com

Fjärrvärme i Charlottenberg

Fjärrvärmen i Charlottenberg etablerades 2004 och förser kommunen, industrier, hyresbostäder och villor med värme. Panncentralen har tre biopannor, 4,4 MW, 4 MW respektive 2 MW, som baseras på pulvriserade briketter eller pellets samt en oljepanna på 4 MW som reserv.

Fjärrvärmenätet har byggts ut i etapper och den senaste utbyggnaden skedde 2014 när en ny sträckning under Vrångsälven till det nybyggda köpcentrumet färdigställdes. Solör Bioenergi övertog verksamheten under 2010.